Kvietimas teikti paraiškas „Erasmus+“ 2019 programai

Data

2019 03 14

Įvertinimas
2
Erasmus+_logo.png

Programos „Erasmus+“ tikslas – gerinti įgūdžius ir galimybes įsidarbinti, modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. „Erasmus+“ apima septynias dabartines ES švietimo, mokymo ir jaunimo sričių programas, tame tarpe remiamas ir sportas. 2014-2020 m. programos biudžetas – 14,7 bilijonų EUR.

„ERASMUS+“ SPORTO DALIS

2019 metais remtinos kryptys ir paraiškų teikimo terminai

 • Bendradarbiavimo partnerystės projektai – projektus pateikti iki 2019 m. balandžio 4 d.
 • Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai –  iki 2019 m. balandžio 4 d.
 • Europos ne pelno siekiantys sporto renginiai – iki 2019 m. balandžio 4 d.

 

Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse.

 

Projektų teikimo eiga

 • Užsiregistruoti dalyvių portale ir gauti identifikacinį dalyvio kodą (angl. PIC)
 • Patikrinti, ar projektas atitinka atitinkamai sričiaitaikomus programos kriterijus
 • Patikrinti finansavimo sąlygas
 • Užpildyti paraiškos formą ir ją pateikti

 

Projektų trukmė

„Mažieji projektai“: 12, 24 arba 36 mėn.

„Didieji projektai“: 18, 30 arba 36 mėn.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2020 m. sausio 1 d.

 

Biudžetas

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 733,4 mln. EUR:

Sporto sričiai skiriama 48,6 mln. EUR iš jų:

 •  „Mažiems“ projektams – 8 mln. EUR
 • „Dideliems“ projektams  – 35,6 mln. EUR
 •  Renginiams – 5 mln. EUR

Vienam projektui finansuoti galima maksimali suma

 • „Didysis“ projektas – 400  000 EUR
 • „Mažasis“ projektas – 60  000 EUR

 

Atkreipiame dėmesį, kad šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeistas, jei būtų pakeistos „Erasmus+“ metinės darbo programos. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metines darbo programas ir jų pakeitimus, skelbiamus adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_lt

 

Erasmus+“ sporto dalies administravimas

Kvietimą teikti projektus, projektų vertinimą, lėšų skyrimą ir projektų įgyvendinimo stebėseną atlieka ES Komisijos agentūra - Švietimo, audiovizualinio meno, kultūros vykdomoji agentūra (and. The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lt

 

Naudinga informacija:

Programos vadovas https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lt

Paraiškų formų pavyzdžiai https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_lt

Metinė darbo programa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_lt

Vertinimas https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_lt

Konsultacijos https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/consultations_lt

Platformos ir tinklai https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_lt

Internetinė kalbinė parama https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_lt

Dalyvių portalas https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/participant-portal_lt

Lietuvos Erasmus+ tinklalapis (http://www.erasmus-plius.lt )

Europos komisijos Erasmus + tinklapis http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

„Erasmus+“ elektroninių paraiškų formos https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

ES fizinio aktyvumo gairės (2008) http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf 

ES sportininkų dvigubos karjeros gairės https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3648359d-61c4-4132-b247-3438ee828450