Kvietimas teikti didelio meistriškumo sporto programas

Data

2017 12 06

Įvertinimas
0
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) 2018 m. biudžetui, kuriame didelio meistriškumo sporto programoms  (toliau – programa) finansuoti numatyti 6,330 mln. eurų (iš jų 530 000 Eur neįgaliųjų programoms finansuoti).

Departamentas kviečia nacionalinių sporto (šakų) federacijas ir neįgaliųjų sporto organizacijas iki 2017 m. gruodžio 22 d. teikti programas, kurios bus finansuojamos departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis.

Programos teikiamos atsižvelgiant į departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-980 patvirtintą Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą.

Kontaktinis asmuo nacionalinių sporto (šakų) federacijų programų teikimo klausimais – departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Papartė (tel. +370 694 65 190, el. p. gintare.paparte@kksd.lt).

Kontaktinis asmuo neįgaliųjų programų teikimo klausimais – departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjas Vidas Stankevičius (tel. +370 694 78 473, el. p. vidas.stankevicius@kksd.lt).

Kontaktinis asmuo iškilus techninėms problemoms  pildant programą ,,MS Excel“ formatu – departamento Teisės ir bendrųjų reikalų vyriausiasis specialistas Edgaras Abušovas (tel. +370 694 13 775, el. p.  edgaras.abusovas@kksd.lt).

 

2018 metų didelio meistriškumo sporto programų pateikimo terminai ir sąlygos, bei informacija apie pateiktas programas