Kviečiame teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkursui

Data

2014 12 09

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  skelbia užsienio lietuvių organizacijų  2015-ųjų metų  kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkursą ir kviečia teikti paraiškas. Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2015 m. sausio 1 iki kovo 1 dienos. Projektų paraiškas gali teikti tik užsienio lietuvių organizacijos.

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašą.

Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir  apimti vieną arba abi iš šių veiklų:

- lietuvių bendruomenės narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimą;

- užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimą per kūno kultūrą ir (ar) sportą.

Užpildyta paraiškos forma su priedais, turi būti pateikta departamentui iki 2015 m. kovo 1 d.  Daugiau informacijos www.kksd.lt skyrelyje kūno kultūra→finansavimo konkursai.