exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kūno kultūros ir sporto departamentas su sporto federacijomis, asociacijomis aptarė sportui aktualius klausimus

Data

2011 06 21

Įvertinimas
0
2011-06-21_KKSD_ su_sp_federacijomis_asociacijomis_aptare_sportui_aktualius_klausimus.jpg

„Iki šiol teko girdėti priekaištų, jog esu užsidaręs ir nebendrauju su sporto visuomene. Tačiau norint susitikti, reikia žinoti kažką daugiau nei tik pradėjus dirbti imti pasakoti apie galbūt neįmanomus planus. Praėjo metai, jau turime ką pasakyti ir ką išgirsti iš jūsų. Svarbiausia, kad pavyko atskirti tai, kas priklauso departamento kaip valstybės institucijos kompetencijos ir atsakomybės sričiai ir kokios yra kitų sporto subjektų atsakomybės pagal Sporto įstatymą“, – susitikime su sporto federacijomis, asociacijomis, sąjungomis kalbėjo Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.

Sveikindamas surengtos diskusijos dalyvius vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis išskyrė tris prioritetus – pasirengimą 2012 m. Londono olimpiadai, šiemet vyksiantį Europos vyrų krepšinio čempionatą ir su juo susijusius kitų jo kuruojamų sričių darbus bei artėjantį pirmininkavimą Europos Sąjungai ir pačios ES skiriamą vis didesnį dėmesį sportui.   

Susitikime buvo pristatyti įvykdyti ir planuojami tvarkų pakeitimai – finansinių operacijų vykdymas negrynaisiais pinigais, tarptautinių renginių tvarkos aprašo pakeitimas, premijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo atsižvelgiant į informaciją apie dopingo mėginį.

Taip pat pristatytos sporto mokymo įstaigų pertvarkos gairės. Šiuo metu departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri rengia Sporto mokymo įstaigų bendruosius nuostatus, Lietuvos trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir Lietuvos sportininkų kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkų pakeitimo projektus. Šiais pakeitimais bus siekiama sukurti vieningą ir aiškią visų sporto mokymo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nustatyti efektyvesnį sportininkų grupių formavimą, atsisakyti perteklinio reglamentavimo. Rengiant šiuos projektus bus glaudžiai bendradarbiaujama su Švietimo ir mokslo ministerija.    

Susitikime nepriklausomas auditorius pristatė atlikto federacijų biudžeto lėšų naudojimo patikrinimo rezultatus. Buvo patikrinta 17 atsitiktiniu būdu atrinktų federacijų, sąjungų ir klubų. Patikrintos 44-ių projektų, vykdytų pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartis, įgyvendinimo išlaidos. Projektų vykdytojai biudžeto lėšas panaudojo vykdomų projektų tikslų, veiklų bei rezultatų pasiekimui. Patikrinimo metu nustatytos klaidos ir buvo ištaisytos patikrinimo metu.

Federacijoms buvo pristatytas ir Europos Sąjungos darbo planas sporto srityje. 2010 m. rudenį pakeitus Tarybos pavadinimą į Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba, jau šių metų pavasarį ši taryba patvirtino darbo planą, kuriame numatyti valstybių narių ir Europos Komisijos veiksmai, temos, suformuluotos užduotys, ką ir kaip reikia pasiekti per trejus metus. Šį darbo planą padės įgyvendinti šešios neformalios ekspertų grupės – kovos prieš dopingą, gero valdymo sporto sektoriuje, švietimo ir mokymo, sporto, sveikatos ir dalyvavimo, sporto statistikos bei tvaraus sporto finansavimo.

Federacijos taip pat buvo supažindintos su tikėtina 2012 m. biudžeto planavimo perspektyva. Susitikime-diskusijoje dalyvavo apie 90 visų pripažintų sporto šakų federacijų, sąjungų ir asociacijų vadovai ir atstovai.