Kūno kultūros ir sporto bei Statistikos departamentai bendradarbiaus dar aktyviau

Data

2014 11 11

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto bei Statistikos departamentų vadovų Edžio Urbanavičiaus ir Vilijos Lapėnienės susitikime aptartos tolesnio bendradarbiavimo renkant ir analizuojant sporto statistiką galimybės. Pabrėžtas esamas glaudus bendradarbiavimas dėl nacionalinės sporto palydovinės sąskaitos, kuri parodo sporto sektoriaus indėlį į ekonomiką, formavimo.

Statistikos departamentas, atsakingas už sporto palydovinės sąskaitos formavimą, atkreipė dėmesį, jog dalį svarbių finansinių duomenų, būtinų kuo išsamesnei analizei, turi pateikti sporto organizacijos, tačiau jos kol kas to daryti neskuba. Departamentas pabrėžė, jog užtikrinamas tokių duomenų konfidencialumas, nes analizėje pateikiama tik apibendrinta duomenų visuma.

Kalbant apie kitų nacionalinių statistinių duomenų rinkimą, kas yra įstatymu priskirta Kūno kultūros ir sporto departamento funkcija, susitikime sutarta tolesnį bendradarbiavimą įtvirtinti atskiru susitarimu. Taip pat sutarta siekti nustatyti nacionalinės sporto statistikos rodiklių sistemą, kokią turi kitos sritys, pvz., kultūra. Tokia sistema padėtų išgryninti, kokie renkami duomenys yra naudingi ir reikalingi bendrajai šalies statistikai.