Kovoje su dopingu – finansinės priemonės

Data

2007 12 05

Įvertinimas
0

Gruodžio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamente KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo Rito Vaigino pirmininkaujama Komisija nagrinėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Sportininkų komisijos kreipimąsi, raginantį imtis priemonių kovojant su dopingo vartojimu ir užtikrinti visiems sportininkams sveikas sportavimo sąlygas bei sąžiningą konkurenciją. 

Kaip žinoma, 2006 m. Lietuva ratifikavo Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte, kurioje pripažintas Pasaulinis antidopingo kodeksas, ir  kartu įsipareigojo imtis atitinkamų priemonių – visiškai ar iš dalies sustabdyti sporto organizacijų, kurios nesilaiko Pasaulinio antidopingo kodekso ar antidopingo taisyklių, finansavimą. Atsižvelgdama į tai, KKSD posėdžiavusi Komisija priėmė išvadas, kuriose pirmiausia siūloma apskaičiuojant 2008 m. biudžeto lėšas pagal sportinio meistriškumo rodiklį jų neskirti toms sporto organizacijoms, kurių tarptautinės organizacijos nėra pripažinusios Pasaulinio antidopingo kodekso. Tokių sporto šakų federacijų Lietuvoje šiuo metu yra 36 – Lietuvos automobilių sporto federacija,  Lietuvos bušido federacija, Lietuvos fitneso federacija, Lietuvos galiūnų federacija, Lietuvos JKA karatė asociacija, Lietuvos kyokušin karatė federacija, Lietuvos rankų lenkimo federacija ir kt.  Tuo atveju, jeigu sporto šakų federacijos pateiktų KKSD raštišką garantiją, kad kitais metais jų sportininkai galės būti tikrinami nacionalinių ar tarptautinių antidopingo institucijų pareigūnų ir tarp patikrintų sportininkų nebus teigiamų dopingo mėginių, siūloma joms skirti 50 proc. lėšų už sporto meistriškumo rodiklius.

Komisija taip pat siūlo keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl sportininkų ir jų trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo“ ir neskirti premijų atstovams tų sporto šakų, kurių tarptautinės organizacijos nepasirašė ir nesilaiko Pasaulinio antidopingo kodekso. Be to, tų sporto šakų atstovams taip pat siūloma neskirti stipendijų, o sporto šakų federacijoms – netarpininkauti teikiant paraiškas dėl tarptautinių sporto renginių organizavimo Lietuvoje bei neskirti biudžeto lėšų šiems renginiams organizuoti. KKSD siūloma kreiptis į visas savivaldos ir kitas valstybės institucijas rekomenduojant joms vadovautis Komisijos išvadomis ir neskirti valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų sporto organizacijoms, kurios nepasirašė ir nesilaiko Pasaulinio antidopingo kodekso taisyklių.

Komisija ragina visas Lietuvos sporto šakų federacijas, kurių tarptautinės federacijos nėra pripažinusios  Pasaulinio antidopingo kodekso,  kreiptis į jas, kad Kodeksas būtų  pripažintas. 

Į Komisiją, kuri sudaryta KKSD gen. direktoriaus įsakymu, buvo įtraukti Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių asociacijos, LTOK Sportininkų komisijos, Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro, Lietuvos antidopingo agentūros, Vilniaus sporto medicinos centro, Lietuvos neolimpinio komiteto vadovai ir atstovai. Beje, Lietuvos neolimpinio komiteto atstovas, nors šios išvados aktualiausios būtent neolimpinėms sporto šakoms,  į Komisijos posėdį neatvyko.