Kova su korupcija sporto srityje yra svarbus Europos Sąjungos sporto politikos vientisumo elementas

Data

2019 04 01

Įvertinimas
0
korupcija sp.jpg

Aukšto lygio korupcijos atvejų sporto srityje tyrimai atskleidė, kad korupciniai nusikaltimai daro didelę žalą sporto prestižui. Korupcija pasireiškia įvairiuose kontekstuose nuo nepelno siekiančių organizacijų veiklos iki aukščiausio lygio tarptautinių renginių. Be tradicinių korupcijos formų  sporto srityje pasireiškia ir unikalios korupcijos rūšys,  kaip pvz., manipuliavimas sporto varžybų rezultatais, neskaidrūs susitarimai dėl varžybų vietos, draudžiamų medžiagų (dopingas) vartojimas ir kita. Daugialypis korupcijos pobūdis kelia didelių iššūkių sporto srities vadovams ir politikos formuotojams identifikuojant korupcinių veiksmų šaltinius ir pasirenkant veiksmingas priemones kovoje su šiuo negatyviu reiškiniu.

Europos Komisijos užsakymu 2018 liepos mėn. buvo atliktas korupcijos sporto srityje tyrimas 28 Europos Sąjungos šalyse narėse. Tyrimo tikslas – nustatyti šiuo metu šalyse narėse veikiančias kovos su korupcija sporto srityje iniciatyvas ir atlikti jų sisteminę peržiūrą.

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos

Nepaisant platesnio korupcijos apibrėžimo, ES šalyse atlikti korupcijos atvejų sporto srityje tyrimai dažniausiai koncentruojasi į manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybų rezultatais ir dopingo vartojimo atvejų  tyrimus. Tyrimas atskleidžia susitarimų dėl varžybų rezultatų formų įvairovę, jų sąsajas su kitomis korupcijos formomis, kaip kyšininkavimas ir pan. Atskirų korupcijos atvejų tyrimai atskleidžia atskirų sporto politikos elementų svarbą – tai pvz. atletų uždarbio lygis ar žiniasklaidos poveikis varžyboms. Pažymėtina, kad skaidrios atskaitomybės sistemos sporto srityje trūkumas tapo dirva kitoms korupcijos formoms, kaip mokesčių vengimas ar pinigų plovimas.

Kovoje su korupcija Europos Sąjungos narės yra įgyvendinusios įvairias priemones, kurios apima: naujus teisės aktus ir politikos iniciatyvas; griežtesnį reguliavimą ir atskaitomybę, griežtesnes baudas; organizacinį restruktūrizavimą; švietimo programų peržiūrą; tarp institucinių informacijos pasidalinimo platformų sukūrimą; informavimo viešojoje erdvėje iniciatyvas.

Pagrindinės tyrimo išvados siūlo efektyviausius kovos su korupcija sporto srityje veiksmus:

  • Griežtesnės teisinės bausmės mažina „surežisuotų“ varžybų skaičių.
  • Būtina sutelkti dėmesį į prevencines priemones.

Svarbios švietimo ir sąmoningumo ugdymo iniciatyvos rengiant sporto specialistus, kurios pagerina supratimą ir daro teigiamą įtaką jų elgesiui kovoje su korupciniais nusižengimais sporte ir skatina pranešimus apie įtartinas veiklas

  • Tarp institucinių grupių vaidmuo prevencijos ir kovos su korupcija sporto srityje. Tyrimuose pabrėžiama visų institucijų (sporto teisėjų, valdžios institucijų, sporto agentūrų ir federacijų) įsitraukimas sprendžiant korupcijos pasireiškimo atvejus.
  • Pabrėžiama „gerojo valdymo“ praktikos taikymo sporto federacijose svarba. Ši priemonė diegiama siekiant išvengti vadovų korupcijos (kyšių, pinigų plovimo, mokesčių vengimo, taip pat ir populiaresnių korupcijos formų, kaip susitarimai dėl varžybų rezultatų).

Pasiūlymai dėl galimų Europos Sąjungos veiksmų, stiprinant kovą su korupcija sporto srityje:

  • Stiprinti bendradarbiavimą kovos su korupcija sporte srityje, įtraukiant įvairių lygių institucijų atstovus ir skatinant tarptautinę gerosios praktikos pavyzdžių sklaidą;
  • Skatinti informacijos sklaidą tarp ES šalių apie sportą ir korupciją, galimai vykdant sisteminį monitoringą ES lygiu;
  • Skatinti dalinimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais;
  • Skatinti bendros ES nuomonės kūrimą dėl tinkamų ir proporcingų baudų taikymo korupcinei veiklai;
  • Skatinti bendrų ES „gerojo valdymo“ ir jo sudėtinių dalių apibrėžimų ir vertinimų kūrimą;
  • Valstybių narių vaidmens stiprinimas, turėtų apimti korupcijos prevencijos aptarimą nacionalinėse sporto strategijose ir kituose veiklos dokumentuose, taip pat kuo platesnį įvairių sporto organizacijų įsitraukimą.

Daugiau informacijos rasite čia.