Konkursas ,,Nemuno žiedas“ direktoriaus pareigoms užimti.

Data

2011 10 14

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia konkursą viešosios įstaigos ,,Nemuno žiedas“ (toliau – įstaiga) direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaigos adresas – Kauno rajono savivaldybė Gaižėnėlių kaimas. Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre − 159730673.

Įstaigos direktoriaus funkcijos: organizuoti įstaigos veiklą, veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais populiarinti ir plėtoti automobilių ir motociklų sportą ir kt. Įstaigos direktorius atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, įstaigos dalininkų registravimą, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei įstaigos įstatuose.

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos ar verslo ir vadybos administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų veiklą ir finansavimą, darbo santykius;

4. būti nepriekaištingos reputacijos (nebūti pažeidusiam profesinės etikos ir deontologijos normų);

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, naudotis elektroniniu paštu, internetu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (siunčiant registruotu paštu – tik notaro patvirtintą kopiją);

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (siunčiant registruotu paštu – tik notaro patvirtintą kopiją);

4. gyvenimo aprašymą;

5. savo, kaip įstaigos direktoriaus, veiklos programą;

6. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;

7. užpildytą pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Žemaitės g. 6, Vilnius), 304 kab., 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Išsamesnė informacija: tel. (8 5) 233 44 95, el. paštu v.ptakauskaite@kksd.lt