Kokia linkme pasuks neįgaliųjų sportas Lietuvoje?

Data

2004 12 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 30 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Lietuvos sporto strateginių klausimų ekspertų komisijos posėdis.
Komisijos nariai buvo supažindinti su pasibaigusių 2004 m. Lietuvos jaunių ir Sporto vilčių žaidynių rezultatais. !"!Šiais metais susumavome ir ketverių metų – viso olimpinio ciklo Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo žaidynių rezultatus. Turime pasiūlymų, kaip tobulinti žaidynių nuostatus, bet tikimės, kad šias žaidynes išlaikysime ir ateityje", – sakė Žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas apie žaidynes, kurios yra pagrindinė jaunųjų sportininkų atrankos sistemos dalis. Komisijos nariams KKSD vyr. specialistas neįgaliųjų sportui Vidas Stankevičius pateikė Lietuvos sporto trenerių, dirbančių su neįgaliaisiais sportininkais, kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatų projektą. Kilus diskusijai dėl kai kurių nuostatų punktų, A. Raslanas pasiūlė: !"!Mes neturime aiškios politikos, kokiu keliu eisime ateityje – ar neįgaliųjų sportas seks paskui sveikųjų ir jam taikysime tą patį modelį, ar neįgaliųjų sportas liks labiau integracijos į visuomenę, skatinant į šį judėjimą įtraukti kuo daugiau neįgalių žmonių, klausimas!C!". Dėl to pasiūlytam nuostatų projektui Komisijoje nebuvo pritarta, o jų priėmimas atidėtas –  nuostatai bus derinami su Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija, taip pat – Socialinės apsaugos ministerija, o svarstymus dėl tolesnės neįgaliųjų sporto politikos pasiūlyta pateikti platesniam sporto visuomenės ratui – IV Lietuvos sporto kongresui.   L. Skrobockis informavo, kad pasirengimas kongresui vyksta ir vasario mėn. pabaigoje numatoma surengti išplėstinį posėdyje, kuriame bus aptarti rengiami dokumentai didelio meistriškumo ir sporto visiems klausimais. Trumpai informuota apie kitų metų finansinę padėtį. Numatoma, kad kitais metais sporto biudžetas išaugs iki 44 mln. Lt. Kultūros ir sporto fondo 2005 m. sportui skiriamų lėšų dalis sieks beveik 8 mln. Lt. Jau prasidėjo paraiškų, pateiktų Kultūros ir sporto rėmimo fondui, svarstymas. Iš viso pateikta 342 programos, jų bendra prašoma suma iš Fondo – per 45 mln. Lt.