Keičiamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimas

Data

2019 07 19

Įvertinimas
1
LOSC.jpg

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau – centras) nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. taps Lietuvos sporto centru. Rugpjūčio 1 d. įsigalios Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus, likvidacinės komisijos pirmininko Vytauto Vainio įsakymas „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimo keitimo ir Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės olimpinio sporto centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Įsakyme nurodoma, kad keičiamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimas į „Lietuvos sporto centras“.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. centrui tapus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos biudžetine įstaiga, greta pagrindinės funkcijos, t.y. užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto, apgyvendinimo paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir sporto renginių organizavimo bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais, ateityje centrui numatoma pavesti valstybės stipendijų ir premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams mokėjimą bei valstybės stipendijų mokėjimo sutarčių vykdymo kontrolę.

Centrui taip pat bus perduota didžioji dalis šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto.