Kaip įgyvendinome vaikų ir jaunimo socializacijos programą

Data

2005 02 03

Įvertinimas
0

Vasario 2 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko tarpžinybinės Vaikų ir jaunimo socializacijos programos nacionalinės koordinavimo tarybos posėdis, kuriame Kūno kultūros ir sporto departamentui atstovavo šios tarybos narė KKSD Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja Milda Laurutėnaitė.
Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti du klausimai – kiekvienos institucijos 2004 m. nuveiktų darbų vykdant vaikų ir jaunimo socializacijos programą ataskaita bei 2005-ųjų planai. Kaip sakė M. Laurutėnaitė, 2004 m. KKSD vaikų ir jaunimo socializacijos programai įgyvendinti skyrė beveik pusę milijono litų. Skatinant didesnį ir įvairesnį vaikų ir jaunimo užimtumą sportu buvo organizuojami konkursai  ("Sportiškiausia mokykla", "Linksmi nuotykiai sportuojant", "Šauktinių fizinio parengimo konkursas" ir kt.), vykdyti tęstiniai projektai, programos (Lietuvos kūno kultūros ženklo, Vaikų užimtumo vasarą ir jų mokymo plaukti), surengtos Lietuvos moksleivių olimpinės žaidynės, rengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarai. Itin opi problema – bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazė. Tvarkant ją ir taip sudarant geresnes sąlygas vaikams sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaikį, iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo buvo skirta lėšų vienuolikos bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazių renovacijai. "2004-ieji 28 ES valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, buvo paskelbti Švietimo per sportą metais. Tai paskatino daugiau dėmesio skirti vaikų socializacijai būtent per sportą", – sakė M . Laurutėnaitė, atkreipusi dėmesį, kad šiuos metus JT paskelbė tarptautiniais kūno kultūros ir sporto metais. Informuodama apie priemones, kurias KKSD, įgyvendindama vaikų ir jaunimo socializacijos programą, numatė 2005-aisias, Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja sakė, kad toliau bus vykdomi jau tradiciniais tapę konkursai ir projektai, seminarai, planuojama prisidėti prie 28 bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazių renovacijos, parengti gabių vaikų programų rėmimo kriterijus ir kt.