Jubiliejinis Baltijos ir Šiaurės šalių sporto organizatorių susitikimas - Vilniuje

Data

2002 11 30

Įvertinimas
0
2002-11-30_susitikimas_2.jpg

Lapkričio 28 d. Vilniaus viešbutyje "Narutis" prasidėjo dviejų dienų Baltijos-Šiaurės šalių vyriausybinių ir nevyriausybinių sporto organizacijų posėdis, kuriame dalyvauja svečiai iš Latvijos, Estijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos. Pirmasis Baltijos-Šiaurės šalių susitikimas įvyko lygiai prieš dešimtmetį Estijoje, Lohusalu mieste. Sveikindamas susitikimo dalyvius, Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) gen. direktorius Vytas Nėnius pasidžiaugė gražiu šių kaimyninių šalių bendradarbiavimu ir išreiškė viltį, kad jis tęsis ir ateityje.
Į posėdžio dalyvius kreipėsi Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Neris Germanas. Jis kalbėjo apie Baltijos šalių pakvietimo į NATO reikšmę ir svarbą, kokia tai turės įtaką tolesniam Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimui sporto srityje. "Naujų narių į NATO priėmimas užtikrins didesnį saugumą šioje zonoje, o tai, be abejo, atvers dar didesnes bendradarbiavimo perspektyvas", - sakė jis.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas, ką tik grįžęs iš Meksikos, kur vyko Pasaulio olimpinių komitetų asociacijos Vykdomosios tarybos posėdis, pasidalijo mintimis apie vyraujančias nuomones dėl galimų Tarptautinio olimpinio komiteto reformų.
Į Baltijos-Šiaurės vyriausybinių ir nevyriausybinių sporto organizacijų posėdį atvyko ir Europos nevyriausybinių sporto organizacijų (ENGSO) prezidentas Bengtas Sevelius, kuris nuo pirmų mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimo metų daug prisidėjo prie Lietuvos sporto sistemos plėtotės. Jis pabrėžė, kad jau atėjo laikas, kai Baltijos šalims reikia ne pagalbos, o tiek Baltijos, tiek Šiaurės šalims reikia lygiaverčio bendradarbiavimo. "Šios valstybės gali padėti viena kitai keisdamosis patirtimi apie NATO ir Europos Sąjungą. Taip pat manau, kad atėjo laikas "pastūmėti" šį gražų mūsų bendradarbiavimą gilyn į Centrinę ir Rytų Europą", - sakė ENGSO prezidentas. Jis taip pat pabrėžė, kad sportas ES neturi juridinio pagrindo, kurio būtina siekti.
Šiaurės šalių atstovai papasakojo apie sporto klubų pavaldumo ir priklausomumo modelius, jų finansavimą ir vadybą, valstybės ir savivaldybių požiūrį į sporto klubus. Baltijos šalys savo ruožtu pasidalijo sporto klubų plėtotės savo šalyse patirtimi, kalbėjo apie teigiamus dalykus ir kylančias klubų veiklos problemas.
Antrąją dieną plačiau buvo aptariamos tolesnio šalių bendradarbiavimo perspektyvos bei 2003 m. Šiauliuose vyksiančios Baltijos jūros šalių jaunių žaidynės.
Po dviejų dienų darbo Baltijos-Šiaurės šalių atstovai nutarė, kad tokie susitikimai reikalingi ir ateityje. Dėl jų dažnumo bus apsispręsta kitąmet Kopenhagoje. Šalys sutarė bendradarbiauti įvairiose tarptautinėse organizacijose ir reguliariai keistis informacija apie veiklą įvairiais lygiais. Bus bendradarbiaujama specifinėse veiklos srityje, tokiose kaip sporto specialistų švietimas, sporto klubų plėtra ir pan. Taip pat buvo pritarta Baltijos jūros šalių jaunių žaidynėms.
Dešimtasis Baltijos-Šiaurės šalių vyriausybinių ir nevyriausybinių sporto organizacijų susitikimas baigėsi šio jubiliejaus paminėjimu Lietuvos dailės muziejuje. Už pagalbą Lietuvos sportui nuo pirmųjų šalies nepriklausomybės metų buvo apdovanotas ENGSO prezidentas B. Sevelius - jam įteiktas KKSD II laipsnio ordinas "Už nuopelnus Lietuvos sportui", LTOK "Olimpinė žvaigždė" ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos padėka bei paauksuotas ženklelis. Kiti garbingi svečiai buvo apdovanoti skirtingo laipsnio KKSD medaliais.

 
 
Posėdžio metu
   
 
Visi susitikimo dalyviai drauge
   
 
KKSD gen. direktorius V. Nėnius su ENGSO viceprezidente B. Kervinen
   
 
B. Seveliaus padėkos žodžiai šalies sporto vadovams
   
 
 
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas A. Raslanas ir ENGSO prezidentas B. Sevelius