Įvyko Erasmus+ Sporto Info diena

Data

2018 02 09

Įvertinimas
0
Erasmus+_logo.png

2018 metų sausio 30 d. Briuselyje įvyko Erasmus+ Sporto Info diena, kurią organizavo Europos Komisija kartu su Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąja agentūra (EACEA).

Renginyje, kuriame sveikinimo žodį tarė ES Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komisaras Tibor Navracsics, buvo aptarti politiniai sporto srities prioritetai, ankstesnių projektų finansavimo laikotarpių patirtys, pristatyti techniniai projektų rengimo, teikimo ir administravimo aspektai. Paralelinėse sesijose galimi pareiškėjai buvo konsultuojami klausimais, susijusiais su projektų vertinimo, finansavimo bei smulkių bendradarbiavimo partnerysčių projektų ypatumais. Taip pat renginyje buvo pristatytos galimybės gauti finansavimą su fiziniu aktyvumu ir sportu susijusiems projektams kitų Europos Sąjungos finansavimo šaltinių lėšomis.

Renginyje buvo akcentuotos socialinės įtraukties per sportą, ypač pabrėžiant migrantų problemą, vaikų saugojimo nuo smurto, švietimo ir įgūdžių tobulinimo per sportinę veiklą, mobilumo, sveikatinančio fizinio aktyvumo, sporto visiems („grassroots“), lygių galimybių, tradicinių sporto šakų populiarinimo per teikiamus projektus temos.

Erasmus+ Sporto Info dienos pranešimai pateikiami čia.

Šiais metais numatytas toks projektams skirtas biudžetas:

  • Bendradarbiavimo partnerystės projektams – 23,9 mln. Eur (apie 84 projektams)
  • Smulkiems bendradarbiavimo partnerystės projektams – 6,5 mln. Eur (apie 110 projektų)
  • Europos nepelno siekiantiems sporto renginiams – 7 mln Eur (apie 14 renginių)

Atkreiptinas dėmesys, kad Smulkiuose bendradarbiavimo partnerystės projektuose pakanka trijų dalyvaujančių organizacijų iš trijų skirtingų šalių.

Paraiškos pagal šias kryptis teikiamos iki 2018 m. balandžio 5 d., 12.00 val. (vidurdienio) centriniu Europos laiku).

Ketinantiems teikti paraiškas šio konkurso finansavimui arba bendradarbiauti partnerių vaidmenyje kitų pareiškėjų teikiamuose projektuose sukurta viešai prieinama elektroninė platforma: https://sporttool.teamwork.fr/

Daugiau informacijos:
Erasmus + kvietimas teikti paraiškas 2018 m.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC.

Internetinis programos vadovas:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_lt 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_en?term_node_tid_depth=133&field_howapply_ind_org_value=All