Išrinktas geriausias mokyklos sporto klubas

Data

2006 12 12

Įvertinimas
0
2006-12-12  Išrinktas geriausias mokyklos sporto klubas.jpg

Gruodžio 12 d. Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pagerbti konkurso "Geriausias mokyklos sporto klubas" nugalėtojai. Tokį konkursą KKSD surengė pirmą kartą. Jo pagrindinis tikslas buvo apibendrinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų sporto klubų veiklos rezultatus, paskatinti geriausiai dirbančius sporto klubus, o kartu – suaktyvinti kitų mokyklų sporto klubų veiklą, sudaryti galimybes pasidalyti jiems gerąja darbo patirtimi.

Pirmą kartą surengtame konkurse dalyvių nebuvo gausu – vos 12 mokyklų sporto klubų. Apskritai sporto klubų veikla bendrojo lavinimo mokyklose mūsų šalyje dar nėra išplėtota – iš visų Lietuvos pagrindinių ir vidurinių mokyklų, gimnazijų sporto klubus turi įsteigusios tik 38 mokyklos ir gimnazijos, tai sudaro vos 3 proc. visų šio tipo Lietuvos mokymo įstaigų. "Sportas popamokinėje veikloje pralaimi muzikos, dailės ir kitų sričių užsiėmimams. Todėl mes manome, kad sporto klubai gali būti viena iš atsvarų ir būtent jie gali suburti vaikus aktyviai veiklai po pamokų. Gaila, kad šiame konkurse trūko mokyklų sporto klubų aktyvumo ir noriu jus visus paraginti būti aktyvius ateityje. Mes skatinsime mokyklų sporto klubų veiklą ir ateityje, bet tam reikia visų mūsų pastangų. Apie tai mes kalbėsimės ir su švietimo ir mokslo ministre", – kalbėjo KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas.

Pirmojo konkurso nugalėtoju tapusiam Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubui "Startas" KKSD gen. direktorius A.Raslanas įteikė 2500 Lt vertės simbolinį čekį. Antrąją vietą užėmusį  Širvintų "Atžalyno" vidurinės mokyklos sporto klubą "Atžalynas" šalies sporto vadovas apdovanojo 1500 Lt vertės čekiu, o trečioje vietoje likusiam Mažeikių Pavasario vidurinės mokyklos lengvosios atletikos klubui "Pavasaris" atiteko 1000 Lt vertės čekis.

Renkant geriausią mokyklos sporto klubą buvo atsižvelgta į tai, kiek metų jis jau veikia, kiek jame sportuojančio jaunimo, atskirai buvo kreipiamas dėmesys į sportuojančių mergaičių skaičių, kadangi, kaip žinoma, šios yra pasyvesnės negu berniukai ir jas sunkiau sudominti sportine veikla. Taip pat buvo įvertinta klubo sporto bazė, varžybos, kuriose dalyvauta, ir jose pasiekti rezultatai, atsižvelgta į tai, kaip sporto klube laikomasi higienos reikalavimų, nes nuo to taip pat priklauso mokinių sveikata, ir kt.