Informacija Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų vykdytojams

Data

2019 01 04

Įvertinimas
1
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Už 2018 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus projektus atsiskaitoma Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartyse nurodytais terminais:

Iki 2019 m. sausio 5 d.  – sutarties suma iki 9 000 Eur.
Iki 2019 m. sausio 8 d. – sutarties suma nuo 9 001 iki 58 000 Eur.
Iki 2019 m. sausio 10 d. – sutarties suma nuo 58 001 Eur.

Pažymime, kad atsiskaitymo dokumentai pateikti vėliau nei Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lešų naudojimo sutartyje nurodytu terminu, gali būti nepriimami, o skirtos lėšos laikomos panaudotos netinkamai ir turi būti gražinamos Departamentui per jo nustatytą terminą.

Nuo 2019 m. Sporto rėmimo fondo projektus administruos Švietimo mainų paramos fondas http://smpf.lt/lt