Informacija dėl sporto statistinių duomenų pateikimo

Data

2019 01 25

Įvertinimas
0
chart-data-desk-590022.jpg

Kūno kultūros ir sporto departamentas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 5 straipsnio 1 punktu ir įgyvendindamas Oficialiosios statistikos 2019 metų darbų programos I dalies, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies patvirtinimo“, 1.04.01 potemės 5 punktą Kūno kultūros ir sporto departamentas renka, analizuoja, apibendrina ir skelbia statistinius duomenis, susijusius su kūno kultūra ir sportu. Dalis duomenų skelbiama Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portale.

Prašome sporto organizacijų iki 2019 m. kovo 1 d. el. p. statistika@kksd.lt pateikti užpildytą 2018 metų kūno kultūros ir sporto veiklos statistinės ataskaitų formas.

Statistinių ataskaitų formas galite rasti Departamento interneto svetainės www.kksd.lrv.lt skyriuje „Sporto statistika“.