Europos Tarybos Sporto ministrų konferencija dėl žmogaus teisių apsaugos ir kovos prieš korupciją

Data

2018 10 17

Įvertinimas
0
20181016-tiblissi-KH1752.jpg

Kokių veiksmų turėtų imtis valdžios institucijos, siekdamos spręsti žmogaus teisių pažeidimus sporto srityje? Kaip remti sporto judėjimą siekiant apsaugoti ir skatinti žmogaus teises? Kokios yra kliūtys siekiant veiksmingesnės kovos su korupcija sporto srityje? Visi šie klausimai buvo iškelti ir aptarti Tibilisyje vykusioje konferencijoje, kur Europos Tarybos Sporto ministrai diskutavo apie žmogaus teisių apsaugą ir kaip kovoti su korupcija sporto pasaulyje. 

Diskusijos temos, kuriose aptariami Europos Tarybos novatoriški norminiai veiksmai ir novatoriški politiniai sprendimai žmogaus teisių srityje ir kovos su korupcija sporto srityje  buvo pagrindinės Europos Tarybos 15-ojo Europos Tarybos ministrų, atsakingų už sportą, konferencijoje.

Konferenciją atidarė Generalinio sekretoriaus pavaduotoja Gabriella Battaini-Dragoni ir Gruzijos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministras Mikheilis Batiashvili.

Sveikinimo kalbas taip pat sakė Kroatijos sporto centro valstybės sektretorė Janica Kostelic, kuri atstovavo Ministrų komiteto pirmininką, ir Europos olimpinių komitetų pirmininkas Janez Kocijiantč.

Uždarymo ceremonijoje kalbas sakė Dalinio susitarimo dėl sporto (Enlarged Partial Agreement on Sport) konsultacinio komiteto pirmininkas Jensas Andersenas, Europos Tarybos kovos su diskriminacija direktorius Jeroenas Schokkenbroekas bei Gruzijos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministras Mikheilis Batiashvili.

https://www.coe.int/en/web/portal/-/protecting-human-rights-and-fighting-corruption-at-council-of-europe-sport-ministers-conference-in-tbilisi