Europos Sąjungos tikslas ─ plėsti galimybes sportuoti visiems

Data

2010 11 22

Įvertinimas
0
cc_eu_logo.png
2010 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba priėmė išvadas „Dėl sporto vaidmens kuriant ir plėtojant aktyvią socialinę įtrauktį“. Šalys pasikeitė patirtimi, kaip didinti nepalankioje padėtyje esančių visuomenės grupių įtrauktį į sportą, išsakė nuomones dėl  darbo šioje srityje ES lygiu prioritetų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008-2012 metų programoje užsibrėžė tikslą keisti visuomenės požiūrį į sportą, skatinant vertinti sportą ne tik didžiųjų laimėjimų, tarptautinio įvaizdžio požiūriu, bei ir laikyti sportą svarbiu visuomenės socialinio tobulėjimo veiksniu, stiprinančiu žmogaus sveikatą, ugdančiu jo fizines, psichines ir dvasines galimybes, visuomenės sanglaudą.
Lietuvoje galimybės sportuoti visiems, ypač nepasiturintiems, vaikams ir jaunimui, neįgaliesiems visų pirma didinamos siekiant užtikrinti prieigą naudotis sporto infrastruktūra. Vykdant Valstybės investicijų programą 2010─2015 metais vietos bendruomenėms regionuose bus pastatyti 7 modernūs ir tarptautinius standartus atitinkantys kompleksiniai sporto ir sveikatingumo centrai. Vykdant „Švietimo įstaigų atnaujinimo programą“ planuojama įrengti pavyzdinius švietimo įstaigų aikštynus. Praktiškai visose savivaldybėse įrengtos universalios dirbtinės dangos aikštelės. Šios sporto infrastruktūros plėtojimos programos yra tęstinės. Naujos sporto infrastruktūros objektai skirti vietos bendruomenių, moksleivių, neįgaliųjų, sporto klubų poreikiams.
Lietuva siūlo peržiūrėti ES fondų bei programų galimybes sporto visiems infrastruktūros plėtrai remti, būsimoje ES Sporto programoje numatyti socialinės įtraukties į sportą ir per sportą veiklos rėmimą.
ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba taip pat patvirtino išvadą dėl ES vaidmens tarptautiniu mastu kovojant prieš dopingą ir priėmė rezoliuciją dėl ES ir pasaulio sporto atstovų bendradarbiavimo.
Tarybos posėdyje, skirtame sporto klausimams, Lietuvai atstovavo Lietuvos Respublikos ambasadorius ypatingiems pavedimams Arūnas Vinčiūnas ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.