exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Europos Sąjunga pradeda įgyvendinti darbo planą sporto srityje

Data

2011 07 01

Įvertinimas
0
2011-07-01_ES_pradeda_igyvendinti_darbo_plana_sp_srityje.jpg

Pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES) nuo šiandien perimanti Lenkija pradės įgyvendinti pirmąjį ES darbo planą sporto srityje. Darbo plano parengimas buvo pagrindinis uždavinys šių metų pirmąjį pusmetį pirmininkavusiai Vengrijai. Jo įgyvendinimo eiga šią savaitę buvo aptarta šalių narių generalinių direktorių, atsakingų už sportą, ir Europos Komisijos susitikime. Didelis dėmesys buvo skirtas lažybų (betting) bei susitarimų dėl varžybų rezultatų (match-fixing) temai, kurios aktualumą savo kadencijos metu pabrėžė ir Lenkija.

„Europos Sąjunga skiria didelį dėmesį sporto sąžiningumo ir gero valdymo klausimams. Greta kovos prieš dopingo vartojimą vis garsiau kalbama apie nelegalias lažybas ir susitarimus dėl varžybų baigties. Po šia nelegalia veikla slepiasi organizuoti nusikaltimai, tokie kaip pinigų plovimas, jų investavimas į kitas nusikalstamas sritis. Kalbama apie didesnio teisėsaugos dėmesio ir teisinio reguliavimo poreikį, taip pat apie būtinybę informuoti sportininkus bei sporto federacijas apie tokių nusikaltimų grėsmes ir pasekmes. Lietuvoje šiam klausimui kartu su Vidaus reikalų ministerija teiksime ypatingą reikšmę“, – sakė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.

Šių problemų prioritetas įtvirtintas ir darbo plane – joms spręsti sudarytos atskiros ekspertų darbo grupės: kovos prieš dopingą bei gero valdymo sporto sektoriuje. Kitos keturios ekspertų darbo grupės, padėsiančios įgyvendinti darbo planą, sudarytos pagal šias temas: švietimo ir mokymo sporto sektoriuje, sporto, sveikatos ir dalyvavimo, sporto statistikos bei tvaraus sporto finansavimo. Visoms ekspertų darbo grupėms suformuluoti konkretūs uždaviniai ir terminai, pvz. gero valdymo grupė ne vėliau kaip iki 2012 m. vidurio turi parengti rekomendacijų kovai su susitarimais dėl varžybų rezultatų projektą, taip pat iki 2012 m. pabaigos pasiūlyti skaidrumo užtikrinimo principus, susijusius su geru sporto valdymu, iki 2013 m. vidurio išnagrinėti klausimus, susijusius su sporto agentų profesija, žaidėjų perėjimu į kitą klubą komandinėse sporto šakose.

ES darbo planas sporto srityje buvo rengiamas pirmąjį šių metų pusmetį, patvirtintas gegužės 20 d. Europos Sąjungos švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje. Jame, remiantis Europos Komisijos komunikatu „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ bei Baltąja knyga dėl sporto, numatyti valstybių narių ir Europos Komisijos veiksmai, temos, suformuluotos užduotys – ką ir kaip reikia pasiekti per trejus metus (2011 m. vidurys – 2014 m. vidurys). Tai pirmas darbo dokumentas šalims narėms ir ES institucijoms, 2009 m. pabaigoje Lisabonos sutartyje sportą pripažinus ES kompetencijos sritimi.

Reguliariai vykstančiuose generalinių direktorių, atsakingų už sportą, susitikimuose šalys narės kartu su Europos Komisija detaliau aptaria aktualius klausimus, pasidalina patirtimi, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl rengiamų ES sporto srities dokumentų.