Europos Komisija parengė apžvalgą apie neįgaliųjų dalyvavimą sporto veikloje

Data

2019 01 29

Įvertinimas
0
2019-01-29 neigalieji.jpg

Europos Komisija paskelbė (ES 28) valstybių narių apžvalgą, kuria siekiama skleisti gerąją patirtį, suteikiančią daugiau galimybių neįgaliems asmenims dalyvauti įvairiuose sporto šakose. Europos Sąjungoje (ES) yra apie 80 mln. žmonių su negalia, tai sudaro apie 15 proc. ES gyventojų. Neįgalūs žmonės rečiau dalyvauja tarptautiniuose, pasaulio čempionatuose, varžybose negu sveikieji ir taip, jie praranda daugelį teigiamų privalumų, kuriuos suteikia dalyvavimas sportinėje veikloje.

Šioje apžvalgoje pateikta informacija apie neįgaliųjų dalyvavimą sporto veikloje – siekiant išanalizuoti daugybę psichologinių ir socialinių kliūčių dėl kurių neįgaliems asmenims gali būti sunkiau dalyvauti sporte. Be to, pateikti trys pagrindiniai sportinio dalyvavimo neįgaliems asmenims privalumai: asmeninė sveikata, individualus vystymasis ir socialinė nauda.

ES yra pasirašiusi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurioje pabrėžiama Europos Komisijos ir valstybių narių pareiga imtis tinkamų priemonių, kad sporto veikla būtų įtraukta į neįgaliųjų gyvenimą – visų pirma, kad neįgalieji galėtų lygiomis teisėmis dalyvauti poilsio, laisvalaikio ir sporto veikloje.

Tokio pobūdžio apžvalgos yra labai svarbios kuriant aplinką, kurioje kiekvienas – nepriklausomai nuo negalios – turi galimybę aktyviai dalyvauti socialiniame, kultūriniame ir sportiniame gyvenime.

Ataskaitą anglų kalba rasite čia.