ET ekspertai supažindinti su kūno kultūros sistema Lietuvoje

Data

2002 12 09

Įvertinimas
0

Gruodžio 9 d. Europos Tarybos ekspertų atvykimo į Lietuvą proga buvo surengta konferencija "Kūno kultūra ir sportas Lietuvoje. Dabarties realijos, problemos ir vizijos".
Pranešimą apie kūno kultūros dabartį ir ateitį perskaitė Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) gen. direktorius Vytas Nėnius. Jis supažindino ET ekspertus su kūno kultūros ir sporto struktūra Lietuvoje, teikiama valstybės parama jai, užsibrėžtais tikslais, darbo privalumais ir trūkumais, prioritetinėmis veiklos kryptimis. "Nors valstybė kūno kultūrai ir sportui skiria toli gražu ne tokią paramą, kokios reikėtų, mes minimaliomis sąlygomis sugebame išugdyti puikių sportininkų, mokame organizuoti masinius sporto renginius, nes sportas Lietuvoje turi senas tradicijas, gausų aktyvistų būrį, atsidavusius kūno kultūros mokytojus, - sakė V. Nėnius. - Palyginti su šiais metais, 2003 m. sporto finansavimas turėtų išaugti. Tikimės, kad tokios augimo tendencijos išliks ir ateityje", - optimistiškai kalbėjo sporto vadovas.
Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas svečius ir visus konferencijos dalyvius supažindino su kūno kultūros padėtimi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Šiuo metu Seime yra svarstomas naujas Švietimo įstatymo projektas, kyla daug diskusijų dėl formalaus ir neformalaus ugdymo, o nuo to ateityje priklausys ir kūno kultūros padėtis mokyklose. Deja, šiuo metu net 55,8 proc. kaimo pagrindinių mokyklų ir 13,1 proc. miesto vidurinių mokyklų neturi sporto salių, mokyklose veikia tik 26 sporto klubai.
Atlikus moksleivių fizinės būklės tyrimus pagal EUROFITO testus, matyti, kad fizinis aktyvumas užleidžia vietą fiziniam pasyvumui. Kaip sakė šio pranešimo autorė Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) docentė Vida Volbekienė, tik mažumos moksleivių fizinis aktyvumas daro teigiamą įtaką sveikatai: "Fizinį pasyvumą šiandien galime laikyti jau žalingu įpročiu. Civilizacija pakirpo sparnus fiziniam aktyvumui. Tai ne tik Lietuvos, bet daugelio šalių problema", - kalbėjo V.Volbekienė, kaip pagrindinį būdą šiai problemai spręsti nurodžiusi judėjimo džiaugsmo mokiniams skiepijimą.
LKKA rektorius Albertas Skurvydas konferencijoje skaitė pranešimą apie kūno kultūros specialistų rengimą, kaip numatoma šį veiklos barą plėtoti ateityje. Su studentų sportu Lietuvoje supažindino Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas: "Džiaugiamės, kad pastaruoju metu daugiau dėmesio studentų sportui skiria KKSD, tačiau, kaip matėte, mūsų Švietimo ir mokslo ministerijos veikla studentų sporto bemaž nepaliečia. Todėl studentų sportas Lietuvoje dar nėra suradęs savo vietos".