Dėl rentų mokėjimų buvusiems sportininkams

Data

2014 12 01

Įvertinimas
0

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio mėn. rentas buvusiems sportininkams toliau skirs Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, o mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyrius. Visais rentų mokėjimo klausimais galima kreiptis  tiesiogiai į VSDF valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyrių, esantį Klaipėdos g. 9, Ukmergėje (telefonas pasiteiravimui: (8 340) 60412 arba bendras „Sodros“ informacijos centro telefonas 1883), taip pat į VSDF valdybos Utenos skyrių, esantį Aušros g. 45, Utenoje, arba į bet kurį VSDF valdybos teritorinį skyrių, kuris suteiks bendrą informaciją apie rentų mokėjimą.