Dėl didelio meistriškumo sporto programų

Data

2018 08 14

Įvertinimas
3
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Primename, kad atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-980 patvirtintą Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą, nevyriausybinės sporto organizacijos (toliau – Pareiškėjas), siekiančios gauti valstybės biudžeto lėšų 2019 m. didelio meistriškumo sporto programoms finansuoti, ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 1 d. turi pateikti Departamentui informaciją apie atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje 2017 metais dalyvavusių sportininkų skaičių ir 2017 metų Pareiškėjų organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinius rezultatus, ne vėliau kaip iki 2018 metų gruodžio 15 d. informaciją apie Pareiškėjo per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į Departamentą dėl programos finansavimo dienos į atitinkamas tarptautines sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus ir ne vėliau kaip iki 2018 metų gruodžio 1 d. programą, kurios įgyvendinimui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų.

Pareiškėjai teikdami Departamentui didelio meistriškumo sporto programas turės:

  • turėti savo įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) nustatyta tvarka patvirtintą etikos kodeksą, veiklos dokumentuose būti įtvirtinusios atsakomybę už etikos ir Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu;
  • turėti savo įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) nustatyta tvarka patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriame numatyti Pareiškėjo veiklos tikslai ir planuojami rezultatai per artimiausių ketverių metų laikotarpį, derantys su Pareiškėjo teikiama programa;
  • interneto svetainėje būti paskelbę (išskyrus duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti): Pareiškėjo organų priimamus sprendimus, susijusius su  visų amžiaus kategorijų (jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinių rinktinių sudarymu (tame tarpe ir šių rinktinių sudarymo kriterijus), į tarptautines sporto varžybas per paskutinius ketverius metus deleguotus sportininkus, Pareiškėjo metinio biudžeto sąmatą (išskiriant Pareiškėjo veiklos administravimui numatytas išlaidas), etikos kodeksą, plėtojamos sporto šakos (disciplinos) varžybų saugumo taisykles, strateginį veiklos planą, programą, kurios įgyvendinimui prašoma valstybės biudžeto lėšų;
  • Pareiškėjo steigimo ar kituose dokumentuose būti įtvirtinę Pareiškėjo valdymo organų narių rotaciją, numatant maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui.

 

Kontaktinis asmuo – Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėja Gintarė Papartė (mob. 8 694 65190, el. p. gintare.paparte@kksd.lt).