Daugiau dėmesio – tautinėms sporto šakoms

Data

2004 12 14

Įvertinimas
0
2004-12-14_daugiau_demesio_tautinems_sporto_sakoms.jpg

Gruodžio 6–8 d. Atėnuose vyko IV tarptautinė ministrų ir aukščiausio rango pareigūnų, atsakingų už fizinį lavinimą ir sportą, konferencija. Joje dalyvavo Lietuvos atstovai – Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas ir Departamento juristė Kornelija Tiesnesytė. Viena svarbiausių temų, nagrinėtų konferencijoje, – UNESCO rengiama tarptautinė andidopingo konvencija.
2005 m. spalio mėn. konvencija turėtų būti baigta ir pateikta Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinei konferencijai. Tikimasi, pasaulio valstybės ją ratifikuos jau  iki 2006 m. Turino olimpinių žaidynių. Atėnuose sporto ministrai aptarė diskutuotinus rengiamos konvencijos klausimus, pvz., koks turėtų būti jos įgyvendinimo stebėjimo mechanizmas? Pasiūlyti du variantai. Pirmasis – šalys teikia ataskaitas ir renkasi kas dveji metai, antrasis –UNESCO organizacijoje šiam darbui sukuriamas sekretoriatas, tačiau tam reikia papildomų lėšų. Buvo pastebėta, jog Europoje problemos dėl konvencijos įgyvendinimo stebėjimo nėra – pakankamai gerai veikia ET Antidopingo konvencijos stebėjimo modelis ir ET atstovai siūlė savo pagalbą UNESCO rengiamai konvencijai. Taigi daugiau buvo diskutuojama dėl to, kaip konvencijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas veiks likusioje pasaulio dalyje. Taip pat buvo akcentuota, kad UNESCO konvencijos nuostatos neturi prieštarauti ET Antidopingo konvencijai – šie dokumentai turi būti suderinti, be to, konvencijoje negali būti jokių išlygų – ji turi būti universali. Į konferencijos darbotvarkę buvo įtraukta tema – sportas ir moteris. Pasak KKSD juristės, itin aktyviai diskusijose šia tema reiškėsi  Azijos valstybės. Apskritai visi kalbėjusieji vieningai sutiko, kad tai aktuali tema ir savo aktualumu prilygsta, pvz., rasių lygybės problemai. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos kitais metais vyksiančios Islamo  šalių moterų žaidynės bei 2006 m. Japonijoje vyksianti IV pasaulinė konferencija "Moteris ir sportas".             Kūno kultūros ir sporto plėtros švietimo sistemoje strategija – dar viena sporto vadovų aptarta tema. 2005 m. JTO paskelbė Kūno kultūros ir sporto metais. Buvo informuota, kad tų metų renginiams papildomo finansavimo, skirtingai nei buvo 2004-aisiais – Švietimo per sportą  metais, šalys negali tikėtis, ir tiems metams skirtus renginius turės įgyvendinti savo lėšomis.Beje, konferencijoje atkreiptas dėmesys į tautines sporto šakas valstybėse. Tai, pvz., lietuviškas ritinys. "Olimpinės sporto šakos sparčiai populiarėja, tai skatina sporto komercializaciją ir globalizaciją, iškyla grėsmė valstybių savitumui. Tautinių sporto šakų plėtotė ir propagavimas galėtų prisidėti prie valstybių nacionalinio identiteto išsaugojimo", – sakė K. Tiesnesytė.