Darbą pradėjo Europos Komisijos ekspertų grupė

Data

2018 02 28

Įvertinimas
0
KKSD_logo_mazesnis.jpg

2018 m. vasario 21–22 dienomis Jungtinėje Karalystėje (Bato mieste) įvyko pirmasis Europos Komisijos ekspertų grupės „Žmogiškųjų išteklių ir gebėjimų ugdymas sporte“ (angl. „Skills and human resources development in sport“) posėdis.

Ekspertų grupė sudaryta trejų metų laikotarpiui, jai keliamas tikslas – iki 2020 metų parengti gaires dėl trenerių rengimo Europoje. Be pagrindinės trenerių rengimo temos, gairėse atsispindės ir trenerių švietimo, dvigubos karjeros, lyčių lygybės ir kitos su sportu susijusios temos.  

Remiantis Tarptautinės trenerių profesinio tobulinimo tarybos (ICCE, 2016) duomenimis, Europoje šiuo metu dirba apie 9 mln. trenerių ir instruktorių. Šių specialistų poreikis, ypač sveikatinamojo fizinio aktyvumo srityje, nuolat didėja, todėl Europos Sąjungos šalims labai svarbu numatyti kiek įmanoma vieningesnius sporto specialistų darbo rezultatus (ugdomas kompetencijas) ir atitinkamai pagal juos rengti šiuos specialistus, tuo pačiu siekiant užtikrinti kokybiškesnę šių specialistų integraciją į darbo rinką atsižvelgiant į besikeičiančius jos poreikius.

Susitikimo metu Europos Komisijos atstovai ir pranešėjai ypač pabrėžė svarbų trenerių vaidmenį ugdant ne tik sportines, bet ir socialines ugdytinių kompetencijas. Dėmesys šių kompetencijų ugdymui per sportą kaip vienas svarbesnių aspektų atsispindės ir ekspertų grupės rengiamame dokumente.

Posėdyje taip pat buvo aptarti šalių nacionalinių sporto sektoriaus kvalifikacijų sąrangų rengimo bei jų sąsajų su Europos kvalifikacijų sąranga klausimai.