Bus atliekami kraujo mėginių tyrimai ir įvedami biologiniai pasai sportininkams

Data

2010 09 20

Įvertinimas
0
2010-09-2_Bus_atliekami_kraujo_meginiu_tyrimai_ir_ivedami biologiniai_pasai_sportininkams.gif
2010 m. rugsėjo 20 d. Kūno kultūros ir sporto departamente departameto generalinis direktorius Klemenasas Rimšelis, generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas ir vyriausiasis specialistas tarptautiniam bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis susitiko su Šveicarijos antidopingo agentūros direktoriumei habil. dr. Matthiasu Kamber. Šveicarijos antidopingo agentūros vadovas Lietuvoje vieši Lietuvos antidopingo agentūros kvietimu.
Kovodama su dopingu Šveicarijos antidopingo agentūra jau šiais metais planuoja atlikti tūkstančio sportininkų kraujo mėginių tyrimus ir palaipsniui įvesti sportininkams biologinius pasus, kuriuose būtų užrašomi jų biologiniai duomenys, net nuo 12 metų. Kraujo tyrimai antidopingo tikslais yra reglamentuoti Pasaulio antidopingo agentūros (WADA), kaip ir biologiniai pasai sportininkams. Pasak Šveicarijos antidopingo agentūros direktoriaus, JAV, Australija, Norvegija,  Tarptautinė dviračių sporto sąjunga, Taptautinė slidinėjimo federacija jau turi sportininkų biologinius pasus.
Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė pažymėjo, kad kraujo mėginiai Lietuvoje jau buvo renkami ištyrimui, o biologinių pasų įvedimas šalyje yra netolimos ateities darbas.
Susipažinęs su Lietuvos antodopingo agentūros darbu svečias pastebėjo, kad esant mažam finansavimui Lietuvos antidopingo agentūra atlieka didelį darbą labai gerai. Matthiasui Kamber ypač buvo įdomus Lietuvos antidopingo agentūros kartu su Latvių ir Estų kolegomis atliekamas 10-12 klasių moksleivių požiūrio į dopingą, kovą su dopingu ir jų turimų žinių apie dopingo žalą tyrimas.
Lietuvos antidopingo agentūrai toliau bendradarbiaus su Šveicarijos antidopingo agentūra, vykdys antidopingo švietimo projektą internete ir elektroniniu būdu. Šį švietimo projektą Šveicarijos antidopingo agentūra jau įgyvendina kartu su Norvegijos ir Liuksemburgo kolegomis.