Biudžetas auga, bet jis nėra optimistinis...

Data

2007 12 12

Įvertinimas
0

Gruodžio 12 d. Kūno kultūros ir sporto departamente vyko Lietuvos strateginių sporto klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apžvelgti besibaigiančių metų ir 2008-ųjų metų kūno kultūros ir sporto finansavimo klausimai.

Kitų metų kūno kultūros ir sporto biudžetą turėtų  sudaryti 78 mln. 740 tūkst. Lt ir palyginus su šiais metais jis padidėtų 11 mln. Lt (2007 m. biudžetas – 67 mln. 104 tūkst. Lt). Iš jų 12 mln. 903 tūkst. Lt yra Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos. Tačiau, kaip sakė KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas, trūksta mažiausiai 4 mln. Lt kūno kultūros ir sporto biudžete, kad būtų patenkinti minimalūs sporto visuomenės poreikiai. „Nors palyginus su šiais metais kitų metų biudžetas auga, procentas nuo bendro Lietuvos biudžeto sporto reikmėms metai iš metų beveik nesikeičia ir tokia situacija mūsų netenkina. Kitų metų biudžetas nėra labai optimistinis, todėl reikės labai atidžiai paskirstyti lėšas“, – pažymėjo Lietuvos sporto vadovas. Anot jo, kitų metų kūno kultūros ir sporto reikmių poreikis, kurį KKSD deklaravo Finansų ministerijai, buvo 104 mln. Lt. 

Kaip sakė A.Raslanas, lėšos bus skirstomos atsižvelgiant į pagrindines kitų metų veiklos kryptis. Tai šiais metais patvirtinta ES Baltoji knyga, kuri numato sporto visiems plėtrą, neįgaliųjų sportas ir pasirengimas parolimpinėms žaidynėms bei dalyvavimas jose, sporto šakų plėtotė ir pasirengimas bei dalyvavimas Pekino olimpinėse žaidynėse, sporto bazių renovacija ir statybos.

Komisijos nariai taip pat atkreipė dėmesį, kad netoleruotinas elgesys, kai apeinant svarbiausias sporto organizacijas, kūno kultūros ir sporto biudžete atskirų Seimo narių ir kitų aukštų valstybės pareigūnų iniciatyva atsiranda tikslinės lėšos vienam ar kitam renginiui, kurie nėra svarbūs Lietuvos kūno kultūros ir sporto plėtrai. Taip, pvz., į 2008 m. biudžetą įtraukta eilutė dėl 200 tūkst. Lt skyrimo pasaulio fitneso čempionatui Lietuvoje rengti…

Lietuvos sporto informacijos centro direktorius Zigmantas Motiekaitis Komisijos narius informavo, kaip vyksta Lietuvos sporto enciklopedijos rengimo darbai. Jis pastebėjo, kad kai kurios sporto organizacijos itin vangios ir vis dar nepateikė duomenų apie savo žmones, nusipelniusius Lietuvos sportui.