Aptartos šalies sporto aktualijos

Data

2002 04 26

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamente balandžio 24 dieną įvyko Lietuvos sporto strateginių klausimų ekspertų komisijos posėdis.
Pirmasis buvo svarstomas KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo Evaldo Skyriaus pristatytas klausimas dėl Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos steigimo. Anot komisijos narių, ši Taryba turėtų veikti prie Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos. Jos veikla turėtų būti konsultacinio, rekomendacinio pobūdžio priimant sportui aktualius įstatymus ir kt. atvejais. Siūloma, kad Tarybą sudarytų apie 15 žmonių, kurie būtų ne vien Sporto forumo, kaip buvo anksčiau numatyta, atstovai, kadangi vien tik Sporto forumas negali visapusiškai reprezentuoti viso Lietuvos sporto. Taigi tikslingiausia, jog į Tarybos sudėtį įeitų Seimo, Vyriausybės nariai bei įvairių Lietuvos sporto visuomeninių organizacijų atstovai. Tarybos nariai turėtų dirbti visuomeniniais pagrindais, išskyrus vieną du žmones. "Kuo daugiau žmonių, norinčių dirbti Lietuvos sporto labui, tuo geriau", - sakė KKSD gen. direktorius Vytas Nėnius. Pasiūlymus dėl Tarybos steigimo išklausė į posėdį atvykęs vienas iš jos steigimo iniciatorių Seimo narys Kęstutis Kriščiūnas. Dėl šios Tarybos steigimo diskusijos bus tęsiamos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje.
KKSD siūlomas Švietimo įstatymo pataisas pristatė Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja Milda Laurutėnaitė. Dabartiniame Švietimo įstatymo projekte tarp paminėtų įstatymų, detaliau reglamentuojančių atskiras švietimo sritis, nėra minimas Kūno kultūros ir sporto įstatymas. Tikimasi, jog prie kitų pridėjus ir šį, reglamentuojantį kūno kultūros ir sporto plėtrą Lietuvoje, jis būtų geriau vykdomas, pvz., šiuo metu tik nedaugelyje bendrojo lavinimo mokyklų yra įvestos trys privalomos savaitinės fizinio lavinimo pamokos ir pan.
Sporto mokyklos Švietimo įstatymo projekte priskiriamos prie neformalaus ugdymo įstaigų. Tai sporto specialistams kelia nerimą: daugelio vaikų tėvai nepajėgtų finansuoti vaikų sportinių pratybų ir sportuojančių vaikų skaičius ne didėtų, o mažėtų, dalis jų atsidurtų gatvėse. Komisijos nariai pritarė siūlymui sporto, kaip ir meninio ugdymo mokyklas, priskirti prie formaliojo ugdymo, kadangi galimybę papildomai sportuoti turi užtikrinti valstybė, ji, vadinasi, turi ir finansuoti. Kaip sakė KKSD gen. direktorius, šiuolaikinė visuomenė nuvertino sporto reikšmę asmenybės raidai. Kūno kultūra turi būti priskiriama ne prie papildomo ugdymo, o prie pagrindinių dalykų. Tik tada vaikų ugdymas bus visavertis".
Atsižvelgiant į augantį kai kurių sporto šakų populiarumą bei jų tarptautinius laimėjimus, taip pat į vis didėjantį susidomėjimą žiemos sporto šakomis, kaip buvo matyti Solt Leik Sičio olimpinėse žaidynėse, komisijai pasiūlyta prioritetinių sporto šakų grupę papildyti 6 naujomis sporto šakomis: neolimpinėmis orientavimosi sporto, šachmatų, sportinių šokių ir žiemos - slidinėjimo, dailiojo čiuožimo bei ledo ritulio. Šiam siūlymui pritarta ir minėtų sporto šakų varžybos bus įtrauktos į Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo sporto žaidynių programą. Dėl to ateityje keisis ir šių žaidynių vykdymo tvarka: žiemos sporto šakų varžybos bei dalis vasaros sporto šakų varžybų bus organizuojama gruodžio-balandžio mėnesiais, o kitos - liepos-rugpjūčio.
Prašymus dalyvauti Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo žaidynėse taip pat pateikė Lietuvos regbio bei badmintono federacijos. Kadangi žaidynių dalyvėmis pagal žaidynių nuostatų reikalavimus jos būti negali, komisija nusprendė, kad šių sporto šakų atstovai žaidynėse galės varžytis su sąlyga, jog pačios federacijos padengs dalyvavimo išlaidas, o šių sporto šakų taškai nebus skaičiuojami kompleksinėje įskaitoje.
Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Vitas Gudiškis kalbėjo dėl III Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynių surengimo Lietuvoje. Numatyta, kad jos vyks kitais metais Šiauliuose, dalyvaus 15 sporto šakų atstovai iš 9 valstybių.
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas pristatė, kokioms Lietuvos
olimpinių sporto šakų rungtims bus teikiami prioritetai. Kiekvienoje sporto šakoje
išskirtos rungtys, kuriose galima tikėtis gerų mūsų sportininkų rezultatų. Taip pat
numatyti pagrindiniai centrai, mini miestų centrai, perspektyviniai mini centrai, kuriuose
bus rengiami tų sporto šakų atstovai, ir specialistai, kurie kontroliuos pasiengimo procesą.
Komisijos nariams buvo pateikti pasiūlymai dėl Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo. Jie pritarė, kad įstatyme turėtų būti numatyta atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio sporto reikmėms naudojamus objektus nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.
Posėdyje svarstyta susidariusi paradoksali situacija: kelios sporto šakos (sportinė žūklė, orientavimosi sportas, aerobika) yra ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, ir asociacijos "Sportas visiems" narės, todėl jos pretenduoja į biudžeto lėšas iš bendros federacijoms skirtos sumos bei iš "Sportas visiems". Analogiška padėtis ir statistikos apskaitoje, nes dubliuojami duomenys. Komisijos narių nuomone, nei šios, nei kitos sporto šakų federacijos neturėtų būti asociacijos "Sportas visiems" narės, o dalį lėšų turėtų gauti pagal programas, kuriose numatomas masiškumo plėtojimas.
Sparčiai pastaruoju metu besisteigiančios įvairiausių Rytų kovos menų ir kultūrizmo federacijos kasmet pretenduoja į biudžeto lėšas už parsivežtus medalius iš pasaulio ar Europos čempionatų, nors pagal protokolus sunku nustatyti ar tai buvo oficialios varžybos. Komisija nutarė siūlyti šių šakų federacijoms susijungti į dvi federacijas - Rytų kovų sporto ir kultūrizmo sporto, o įvairias šių sporto šakų atmainas laikyti sporto rungtimis (plg. technines sporto šakas, Lietuvos aeroklubą), taip pat nusistatyti pagrindines tarptautines varžybas, kuriose dalyvaus.
Nepritarta Lietuvos automobilių, motociklų, motorlaivių, radijo, kartingo ir greituminių automobilių sporto federacijų prašymui sujungti su Lietuvos aeroklubu ir vadovaujantis III Lietuvos sporto kongreso nutarimu paliktos iki 2004 m. patvirtintos biudžetinio finansavimo proporcijos.
Pankrationo federacijos pateiktos sportinio peilio svaidymo varžybų taisyklės bus atiduotos Vidaus reikalų ministerijos ekspertizei, nes tokios varžybos gali būti sutapatintos su šaltojo ginklo panaudojimo apmokymu, be to, jose galėtų dalyvauti ir nepilnamečiai.
UAB "Teniso pasaulis" buvo leista subnuomoti iki 2,9 ha žemės sklypą šalia "Sportimos" maniežo dengtiems bei atviriems teniso aikštynams įrengti.