2017 m. lapkričio 1 d. įsigalios Europos Tarybos konvencija dėl integruoto požiūrio į saugumą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius

Data

2017 10 12

Įvertinimas
0
KKSD_logo_mazesnis.jpg

2016 m. liepos 3 d. Europos Tarybos narės, tarp jų ir Lietuva, pasirašė konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius, kuri įsigalios 2017 m. lapkričio 1 d., nes ją jau ratifikavo trys Europos Tarybos valstybės.

Šalys prisiimdamos įsipareigojimus pagal Integruoto požiūrio į saugumą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius konvenciją turės denonsuoti Europos konvenciją dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes, kuri buvo parengta labai skubiai ir pateikta pasirašyti 1985 m. rugpjūčio 19 d. Per pastarąjį dešimtmetį tapo ypač akivaizdu, kad 1985 m. Konvencijos turinys neatitinka per pastaruosius metus nusistovėjusio požiūrio ir gerosios praktikos, o dėl kai kurių dalykų net jai prieštarauja. Iš tikrųjų, paplito nuomonė, kad Konvencija yra netaikytina, nes kai kurios jos nuostatos gali tik dar labiau sustiprinti smurto grėsmę ir neramumus, o ne juos slopinti.

Daugelis pasaulio ir Europos valstybių jau senai suprato, kad sportas yra pagrindinė nevyriausybiniu lygmeniu organizuojama veikla, kuri pritraukia daugiau žiūrovų ir sukelia daugiau teigiamų ir neigiamų aistrų bei paskatina daugiau veiksmų nei bet kuri kita veikla. Be to, sportas sulaukia didžiausio spaudos ir žiniasklaidos dėmesio. Jau seniai smurto protrūkiai, neramumai ir kitoks netinkamas elgesys yra siejami su futbolu, pasaulyje daugiausiai žiūrovų dėmesio sulaukiančia sporto šaka. Europos Taryba susidūrė su sunkumais, kuriuos kėlė ir toliau kelia būtinybė nuspręsti, kaip skleisti pagrindines vertybes sporto srityje ir per sportą užkertant kelią ir pasipriešinant futbolo ir kitų sporto šakų integralumui bei plačiajai visuomenei grėsmę keliantiems veiksmams (smurtui, dopingo vartojimui, manipuliavimui sporto varžybomis ir t. t.).

Konvencijoje dėl integruoto požiūrio į saugumą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (toliau – konvencija) nustatyti pagrindiniai principai ir priemonės, kurie sudaro nusistovėjusios gerosios praktikos pagrindą ir kurių daugelis yra laikomi būtinais siekiant sumažinti ir veiksmingai kovoti su futbolo ir kitų sporto šakų renginiuose saugumui ir apsaugai kylančia grėsme. Minėta grėsmė gali kilti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, įvykus gaivalinėms nelaimėms, teroristų išpuoliams, sutrikus infrastruktūrai, kilus bet kokios rūšies smurtui ar dėl kitokio netinkamo elgesio.

Bendrųjų pagrindinių principų dėmesio centre yra būtinybė patvirtinti trimis kertiniais elementais − saugumu, apsauga ir paslaugomis − pagrįstą integruotą organizacijas vienijantį požiūrį bei visų organizacijų ir suinteresuotųjų asmenų, besirūpinančių futbolo ir kitų sporto šakų renginių saugumu, apsauga ir visiems palankia aplinka, bendradarbiavimo principą.

Todėl šioje Konvencijoje atsispindi plačiai paplitusi Europos patirtis, rodanti, kad vien tik apsaugos problemų sprendimas nepadės tinkamai ar veiksmingai sumažinti grėsmę arba užtikrinti stadionuose saugumą, apsaugą ir palankią aplinką.

Be to, grėsmė saugumui kyla visuose viešuose sporto renginiuose, todėl svarbu nustatyti ir taikyti tinkamas prevencines ir kovos su tokia grėsme priemones. Taip pat Europos patirtis rodo, kad saugumo ir su paslaugomis susijusios priemonės gali daryti įtaką minios elgesiui apskritai ir galimybei kilti dideliems smurto ir kitokio netinkamo elgesio protrūkiams konkrečiai.

Todėl šios Konvencijos tikslas yra skatinti organizacijas vienijantį integruotą požiūrį į saugumą, apsaugą ir paslaugas bei visų su sporto renginiu susijusių organizacijų partnerystę užtikrinant, kad kiekvienos viešosios ir privačios organizacijos funkcijos ir pareigos bus aiškios ir viena kitą papildančios. Šis bendradarbiavimo principas taip pat įtvirtinamas pabrėžiant būtinybę veiksmingai palaikyti ryšius su sirgalių grupėmis ir vietos bendruomenėmis.

Konvencijos pavadinime „Europos Tarybos konvencija dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius“ atsispindi jos pagrindinis tikslas ir turinys. Joje pabrėžiamas organizacijas vienijančio integruoto požiūrio, kuris būtų pagrįstas partnerystės vienijamų organizacijų bendradarbiavimu ir pasiryžimu visiems užtikrinti saugumą, apsaugą ir palankią aplinką per futbolo ir kitų sporto šakų renginius, plėtojimas. Konvencijos projekte taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kaip svarbu plėtoti dialogą su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, būtent su vietos bendruomenėmis ir sirgaliais.

Lietuva (Policijos departamentas prie VRM, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, Lietuvos futbolo federacija), siekdama tinkamai pasirengti Konvencijos ratifikavimui, planuoja dalyvauti Europos Tarybos vykdomame projekte PROS4+ (daugiau informacijos: http://pjp-eu.coe.int/en/web/security-safety-sport), kuris finansuojamas Erasmus+  lėšomis.

Lietuvoje, 2018 m. sausio mėn. bus vykdomi mokymai leidžiantys identifikuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus. Planuojama, kad mokymai truks 3,5 dienos: pirmoji skirta strateginio /nacionalinio lygio sprendimų priėmėjams ir aukštesnio rango pareigūnams. Kitos dienos būtų orientuotos į valdžios institucijų, kurių veikla susijusi su sportu ir policijos pareigūnus, sporto klubų už saugumą atsakingus asmenis, apsaugos tarnybų atstovus ir kt.

Informacija apie Konvenciją: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/218