Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai

2019-07-24 įsakymas Nr. V-79 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-24 įsakymas Nr. V-78 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

ARCHYVAS

Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo pakeitimo (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-02-06)

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo forma (1 priedas)
Prašymo išduoti (pratęsti) kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą forma (2 priedas)

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-619
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin.,  2012, Nr. 151-7737) (Galiojanti suvestinė redakcija: 2017-01-20 )

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr.V-618
Dėl Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 151-7736) 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS (nuo 2013 m.)
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS (2011-2012 m.)
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS (KARIŲ) (2011-2012 m.)
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS (PRATĘSTI) (2011-2012 m.)

MOKYMUS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI IR JŲ PRATĘSIMUI ORGANIZUOJA:

1. LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS (Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras, tel.8-37 30-26-42).
Kūno kultūros mokymo programos anotacija
Sportininkų treniravimo pagrindų modulio ir sporto šakų (baidarių ir kanojų irklavimas, buriavimas, žirginis sportas, krepšinis, rankinis, futbolas, tinklinis, plaukims, lengvoji atletika) mokymo modulių anotacijos
Sporto šakų (šachmatai, orientavimosi sportas, imtynės, karatė ir beisbolas) mokymo modulių anotacijos 

2. KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS (tel. 8-37 32-41-57).
    LIETUVOS  AEROBIKOS FEDERACIJA (tel. 8-37 30-26-39).

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos vienos sporto šakos mokymo programos anotacija 

3. KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS (tel. 8-37 32-41-57).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirto ,,Sportininkų treniravimo pagrindų modulio“ anotacija 
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos žirginio sporto šakos mokymo programos anotacija 

4. LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (Sporto ir sveikatos fakultetas, 8-5 275-17-48).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų programų ir modulių anotacijos

5. LIETUVOS TENISO SĄJUNGA (Ąžuolyno g. 7, Vilnius, tel. 8-652-135-490, el.p. [email protected]).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirto teniso sporto šakos mokymo modulio anotacija

6. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS (Tęstinių studijų institutas, tel. 8-41 39-30-16).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų programos ir modulio anotacijos

7. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (Tęstinių studijų institutas, tel. 8-46-39-85-71).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų programos ir modulių anotacijos

8. KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS (tel. 8-37 32-41-57)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos kūno kultūros mokymo programos anotacija

9. VšĮ FITNESO MOKYMO CENTRAS AEROMIX, (Vytenio  g. 46B, Vilnius, 8-656-05-711)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos kūno kultūros mokymo programos anotacija 

10. LIETUVOS SAMBO FEDERACIJA (Žemaitės g. 6, Vilnius, tel., 8-5 216-39-26)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų sportininkų treniravimo pagrindų ir sambo sporto šakos mokymo modulių anotacijos

11LIETUVOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO ASOCIACIJA (Saulės g. 3, Laumėnų km., Samylų sen., Kauno raj. tel. 8 687 57 505) - Programa nevykdoma
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos kūno kultūros mokymo programos anotacija

12. ASOCIACIJA ,,KUNGFU AKADEMIJA“ (Ozo g. 22-21, Vilnius, tel. 8-684-24-635)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų kungfu mokymo programos anotacija 

13. KOVINĖS SAVIGYNOS IR SHINDOKAI KARATĖ KLUBAS „AKMANGUS“ (P. Vaičaičio g. 1, Kazlų Rūda, tel.8-610-08-805)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirto dziudo  sporto šakos mokymo modulio anotacija

14. VšĮ ,,SPORTININKŲ MOKYMŲ CENTRAS“ (K. Kalinausko g. 2B, Vilnius, tel. 8-607-90-096, 8-610-04-899)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos Kūno kultūros mokymo programos anotacija 

15. VšĮ „LIETUVOS SPORTO AKADEMIJA“ (Saulės g. 3, Laumėnų km., Samylų sen., Kauno r., tel. 8-613-29199)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos Kūno kultūros mokymo programos anotacija

16. UAB „ACTIVE TRAINING“ (Kareivių g. 14, Vilnius, tel. 8-687-57505, [email protected])
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos Kūno kultūros mokymo programos anotacija 

17. RIMANTO SLAVIKO SUNKIOSIOS ATLETIKOS SPORTO ŠAKOS MOKYMO MODULIS (Daugėlos g. 25-18, Klausučiai, Jurbarko r., tel. +37067838812, el.p. [email protected])
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirto sunkiosios atletikos mokymo modulio anotacija
Pastaba: šis teikėjas nepranešė departamentui apie jo vykdomo mokymų modulio atitikti nurodytiems reikalavimams.

18. KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS IR LIETUVOS 470 ASOCIACIJA (tel. 8-37 324157, el.p. [email protected]; 8-615 33393, el.p. [email protected])
Plaukimo sporto šakos mokymo programos anotacija

DĖMESIO: vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-16, nuotolinio mokymosi būdu gali būti vykdoma ne daugiau 30 procentų Kūno kultūros mokymo programos (neįskaitant dalyko „Pasirinktos kūno kultūros veiklos didaktika“) ir Sportininkų treniravimo pagrindų modulio apimties (maksimali Kūno kultūros mokymo programos nuotolinio mokymo(si) apimtis– 177 akad. val., Sportininkų treniravimo pagrindų modulio apimtis – 195,6 akad. val.). Nuotolinio mokymosi būdu negali būti vykdomi Kūno kultūros mokymo programos dalyko „Pasirinktos kūno kultūros veiklos didaktika“ ir Sporto šakos modulio mokymai.

Mokymo programų, kurių vykdytojai nepranešė departamentui apie jų vykdomų mokymo programų atitiktį nurodytiems reikalavimams, klausytojams nebus išduodami kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-25