Fondo naujienos

Pranešame, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba 2018 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. KSTP-21 patvirtino 2018 m. fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašus.

Norėdami parsisiųsti sąrašus spauskite čia

Sutartį, sąmatą ir priemonių planą galite rasti paspaudę čia.

Lėšų gavėjai pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano iki 2018 m. gegužės 4 d. įskaitytinai pateikia Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausiajai specialistei Natalijai Kamarauskaitei, telefono numeris 8 694 50987, Vilnius, Žemaitės g. 6, 210 kabinetas. Sutarties ir priedų projektus siųsti suderinimui el. paštu: [email protected]

P.S. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 40 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo (t. y. iki 2018 m. gegužės 4 d.) Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius, o nepanaudotos lėšos kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.

 


Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuoja projektų priėmimą 2018 m. Kūno kultūros sporto rėmimo fondo lėšoms gauti.
Paraiškos priimamos nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. lapkričio 10 d. 
Projektų pateikimo terminus, sąlygas, paraiškos formą ir galiojančius Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles rasite čia.Informuojame, kad 2017 m. liepos 31 d. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Tarybos sprendimu buvo pakeistos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklės (Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 2017 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. KSTP-33)

AKTUALI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ REDAKCIJA
 


Pranešame, kad Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-336 patvirtino Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų įgyvendinimo ataskaitų formų naują redakciją.

Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita 
Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)


Primename projektų finansavimo sprendimų paskelbimo datas: (pilną 2017 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuotinų paraiškų sąrašą galite atsisiųsti paspaudę čia)
Projektų aprašymus galite surasti čia

Didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties finansavimas
2016-12-30 posėdžio protokolas Nr. KSTP-25 (Sporto (šakos) federacijų finansavimas)
2017-02-01 posėdžio protokolas Nr. KSTP-10 (Priedas) 

 Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotės krypties finansavimas
2017-02-20 posėdžio protokolas Nr. KSTP-14 (Priedas) (Ekspertai)  

 Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės krypties projektu finansavimas
2017-02-22 posėdžio protokolas Nr. KSTP-15 (Priedas1) (Priedas Nr. 2 - finansavimas) (Ekspertai) 

 Sporto visiems plėtotės krypties projektų  finansavimas
2017-03-06 posėdžio protokolas Nr. KSTP-20 (Priedas - finansavimas) (Ekspertai) 

 Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo krypties projektų finansavimas
2017-03-13 posėdžio protokolas Nr. KSTP-22 (priedas-finansavimas) (Ekspertai) 

Taip pat prašome atkreipti Jūsų dėmesį, kad atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius, o nepanaudotos lėšos kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-23