Archyvas

Fondo lėšomis remiamų projektų sąrašai:
2017 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas  
2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas 
2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2013 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2012 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgtvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2011 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2010 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas

2017 METAI

Paraiškų 2017 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui registras

2017 m. kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos
Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita 
Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

2017 metų kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir priedų formos
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedas)
Projekto įgyvendinimo priemonių planas (Sutarties 2 priedas)
 


2016 METAI

2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas 
2016 m. Lietuvos sporto šakų federacijų sporto šakų plėtros projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas (patvirtinta 2015-12-28 sprendimu Nr. 1.1) 
2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų sąrašas 

2016 m Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos posėdžių protokolai:
2016-01-06 Nr. KSTP-1; 2016-01-011 Nr. KSTP-2; 2016-01-12 Nr. KSTP-3; 2016-01-18 Nr. KSTP-5; 2016-01-19 Nr. KSTP-6; 2016-01-20 Nr. KSTP-7; 2016-01-26 Nr. KSTP-8; 2016-03-07 Nr. KSTP-9; 2016-03-15 Nr. KSTP-10; 2016-04-05 Nr. KSTP-11.  
2016-05-27 Nr. KSTP-12; 2016-06-03 Nr. KSTP-13; 2016-06-30 Nr. KSTP-14.
2016-09-14 Nr. KSTP-16
2016-10-12 Nr. KSTP-17
2016-10-28 Nr. KSTP-18
2016-11-03 Nr. KSTP-19
2016-11-25 Nr. KSTP-20
2016-12-12 Nr. KSTP-21

2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir priedų formos (pagal finansavimo sritis):
 - Sutartis- Detalioji lėšų naudojimo sąmata (sporto visiems sąjūdžio plėtotė, didelio sportinio meistriškumo plėtotė), - Detalioji lėšų naudojimo sąmata (sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas), - Detalioji lėšų naudojimo sąmata (sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė), - Projekto įgyvendinimo priemonių planas.

2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos (pagal finansavimo sritis):
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (kas mėnesį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“
- Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (kas ketvirtį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“)
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (pildo tik „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)


2015 METAI

2015 m.  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas 
2015 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų registras

2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai:
2015-01-09, 2015-01-15, 2015-01-22, 2015-01-29, 2015-02-03, 2015-02-25 sprendimai
2015-04-21 sprendimas
2015-05-14 sprendimas Nr. 1.1
2015-07-24 sprendimas dėl 2015 m. I pusmečio kūno kultūros rėmimo fondo veiklos ataskaitos
2015-08-11 sprendimas Nr. 1.1.
2015-08-17 protokolas Nr.KSTP-12 
2015-09-21 protokolas Nr. KSTP-13, 2015-10-9 protokolas Nr. KSTP-14 ir 2015-11-10 protokolas Nr. 15
2015-11-23 protokolas Nr. KSTP-16, 2015-11-30 protokolas Nr. KSTP-17, 2015-12-04 protokolas Nr. KSTP-18 ir 2015-12-28 protokolas Nr. KSTP-19
  

2014 METAI 

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2014 m Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų registras 

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai:
2014-01-08 Nr 1
2014-01-29 Nr 2
2014-01-31 Nr 3
2014-02-04 Nr 4
2014-02-13 Nr 5
2014-02-14 Nr 6
2014-02-19 Nr 7
2014-02-29 Nr 8
2014-04-07 Nr 9
2014-05-07 Nr 10
2014-05-28 Nr 11

2014-06-17 Nr 12
2014-07-08 Nr 13
2014-09-25 Nr 14
2014-10-08 Nr 15
2014-11-13 Nr 16

2014-12-09 Nr.17 

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir priedų formos:
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
- Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma pagal finansavimo sritis:  Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“)
Projekto įgyvendinimo priemonių planas.

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos (pagal finansavimo sritis):
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (kas mėnesį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“
- Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (kas ketvirtį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“)
- Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
- Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (pildo tik „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“)
- Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)


2013 METAI 

2013 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai 
2013-01-17 Nr. 1
2013-01-30 Nr. 2
2013-02-06 Nr. 3
2013-02-12 Nr. 4
2013-02-15 Nr. 5
2013-02-21 Nr. 6
2013-09-11 Nr. 7
2013-09-26 Nr. 8 (Priedas, patvirtinta 2014 m. paraiškos forma)
2013-10-28 Nr. 9
2013-11-22 Nr. 10


2012 METAI

2012 metų pirmojo pusmečio Fondo veiklos ataskaita 
Projektų, kurių įgyvendinimui skirtos fondo lėšos 2012 m. pirmame pusmetyje, sąrašas 
2012 m. Fondo veiklos ataskaita

2012 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai 
2012-01-27 Nr. 1
2012-01-31 Nr. 2
2012-02-02 Nr. 3
2012-02-07 Nr. 4
2012-02-13 Nr. 5
2012-03-02 Nr. 6
2012-03-20 Nr. 7
2012-04-05 Nr. 8
2012-04-25 Nr. 9
2012-05-11 Nr. 10
2012-05-24 Nr. 11
2012-06-20 Nr. 12
2012-07-19 Nr. 13
2012-09-25 Nr. 14
2012-10-09 Nr. 15
2012-10-16 Nr. 16
2012-11-21 Nr. 17
2012-12-04 Nr. 18
2012-12-11 Nr. 19
2012-12-18 Nr. 20

 2011 METAI

2011 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai 
2011-01-06 Nr. 1 
2011-01-20 Nr. 2 
2011-02-02 Nr. 3 
2011-02-07 Nr. 4 
2011-02-09 Nr. 5 
2011-02-15 Nr. 6 
2011-02-19 Nr. 7 
2011-02-25 Nr. 8  
2011-03-21 Nr. 9 
2011-03-25 Nr. 10 
2011-04-15 Nr. 11 
2011-05-05 Nr. 12 
2011-05-10 Nr. 13 
2011-05-11 Nr. 14 
2011-05-23 Nr. 15 
2011-05-27 Nr. 16 
2011-06-22 Nr. 17 
2011-07-05 Nr. 18 
2011-07-13 Nr. 19 
2011-08-22 Nr. 20 
2011-09-27 Nr. 21 
2011-11-04 Nr. 22 
2011-11-21 Nr. 23 
2011-12-09 Nr. 24 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-07