Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

Už 2018 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus projektus atsiskaitoma Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartyse nurodytais terminais:

Iki 2019 m. sausio 5 d.  – sutarties suma iki 9 000 Eur.
Iki 2019 m. sausio 8 d. – sutarties suma nuo 9 001 iki 58 000 Eur.
Iki 2019 m. sausio 10 d. – sutarties suma nuo 58 001 Eur.

Pažymime, kad atsiskaitymo dokumentai pateikti vėliau nei Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lešų naudojimo sutartyje nurodytu terminu, gali būti nepriimami, o skirtos lėšos laikomos panaudotos netinkamai ir turi būti gražinamos Departamentui per jo nustatytą terminą.

Nuo 2019 m. Sporto rėmimo fondo projektus administruos Švietimo mainų paramos fondas http://smpf.lt/lt

Pranešame, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba 2018 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. KSTP-21 patvirtino 2018 m. fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašus.

Norėdami parsisiųsti sąrašus spauskite čia

Sutartį, sąmatą ir priemonių planą galite rasti paspaudę čia.

Lėšų gavėjai pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano iki 2018 m. gegužės 4 d. įskaitytinai pateikia Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausiajai specialistei Natalijai Kamarauskaitei, telefono numeris 8 694 50987, Vilnius, Žemaitės g. 6, 210 kabinetas. Sutarties ir priedų projektus siųsti suderinimui el. paštu: [email protected]

P.S. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 40 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo (t. y. iki 2018 m. gegužės 4 d.) Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius, o nepanaudotos lėšos kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.

 


Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuoja projektų priėmimą 2018 m. Kūno kultūros sporto rėmimo fondo lėšoms gauti.
Paraiškos priimamos nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. lapkričio 10 d. 
Projektų pateikimo terminus, sąlygas, paraiškos formą ir galiojančius Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles rasite čia.Informuojame, kad 2017 m. liepos 31 d. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Tarybos sprendimu buvo pakeistos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklės (Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 2017 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. KSTP-33)

AKTUALI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ REDAKCIJA
 


Pranešame, kad Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-336 patvirtino Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų įgyvendinimo ataskaitų formų naują redakciją.

Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita 
Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)


Primename projektų finansavimo sprendimų paskelbimo datas: (pilną 2017 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuotinų paraiškų sąrašą galite atsisiųsti paspaudę čia)
Projektų aprašymus galite surasti čia

Didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties finansavimas
2016-12-30 posėdžio protokolas Nr. KSTP-25 (Sporto (šakos) federacijų finansavimas)
2017-02-01 posėdžio protokolas Nr. KSTP-10 (Priedas) 

 Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotės krypties finansavimas
2017-02-20 posėdžio protokolas Nr. KSTP-14 (Priedas) (Ekspertai)  

 Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės krypties projektu finansavimas
2017-02-22 posėdžio protokolas Nr. KSTP-15 (Priedas1) (Priedas Nr. 2 - finansavimas) (Ekspertai) 

 Sporto visiems plėtotės krypties projektų  finansavimas
2017-03-06 posėdžio protokolas Nr. KSTP-20 (Priedas - finansavimas) (Ekspertai) 

 Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo krypties projektų finansavimas
2017-03-13 posėdžio protokolas Nr. KSTP-22 (priedas-finansavimas) (Ekspertai) 

Taip pat prašome atkreipti Jūsų dėmesį, kad atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius, o nepanaudotos lėšos kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos:
2018 m. gruodžio 31 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-38
2018 m. gruodžio 14 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-37
2018 m. lapkričio 16 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-36
2018 m. lapkričio 9 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-35
2018 m. spalio 22 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-34
2018 m. spalio 2 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-33
2018 m. rugsėjo 11 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-32
2018 m. rugpjūčio 21 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-31
2018 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-30
2018 m. liepos 25 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-29
2018 m. liepos 5 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-28
2018 m. birželio 15 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-27
2018 m. birželio 4 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-26   
2018 m. gegužės 15 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-25
2018 m. balandžio 27 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-24 
2018 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-23
2018 m. kovo 9 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-22
2018 m. kovo 7 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-21  (Sąrašai: Didelio sportinio meistriškumo plėtotė; Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė; Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotė; Sporto visiems sąjūdžio plėtotė)
2018 m. kovo 5 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-20
2018 m. vasario 28 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-19
2018 m. vasario 26 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-18
2018 m. vasario 23 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-17 
2018 m. vasario 21 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-16
2018 m. vasario 19 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-15  
2018 m. vasario 14 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-14
2018 m. vasario 12 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-13 
2018 m. vasario 9 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-12
2018 m. vasario 5 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-11 
2018 m. vasario 2 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-10
2018 m. sausio 29 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-9 
2018 m. sausio 24 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-8
2018 m. sausio 22 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-7
2018 m. sausio 19 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-6 
2018 m. sausio 17 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-5
2018 m. sausio 15 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-4
2018 m. sausio 12 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-3
2018 m. sausio 10 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-2
2018 m. sausio 8 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-1
2017 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-41
2017 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-40
2017 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-39  (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų sąrašas)
2017 m. lapkričio 24 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-38  
2017 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-37 
2017 m. spalio 10 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-36 
2017 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-35  
2017 m. rugsėjo 4 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-34 
2017 m. liepos 26 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-33 
2017 m. liepos 4 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-32
2017 m. birželio 15 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-31
2017 m. birželio 7 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-30
2017 m. gegužės 19 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-29
2017 m. gegužės 18 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-28
2017 m. gegužės 10 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-27
2017 m. gegužės 3 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-26
2017 m. balandžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-25
2017 m. baladžio 13 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-24
2017 m. kovo 23 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-23 (Planas)
2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-22 (priedas-finansavimas) (ekspertai) (Nuoroda į projektų aprašymus)
2017 m. kovo 10 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-21
2017 m. kovo 6 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-20 (Priedas - finansavimas) (Ekspertai) (Nuoroda į projektų aprašymus)
2017 m. kovo 3 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-19
2017 m. kovo 1 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-18
2017 m. vasario 27 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-17
2017 m. vasario 24 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-16
2017 m. vasario 22 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-15 (Priedas1) (Priedas Nr. 2 - finansavimas) (Ekspertai) (Nuoroda į projektų aprašymus)   
2017 m. vasario 20 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-14 (Priedas) (Nuoroda į projektų aprašymus) (Ekspertai)
2017 m. vasario 17 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-13
2017 m. vasario 14 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-12
2017 m. vasario 6 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-11
2017 m. vasario 1 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-10 (Priedas) (Nuoroda į projektų aprašymus)
2017 m. sausio 27 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-9
2017 m. sausio 25 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-8
2017 m. sausio 25 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-7
2017 m. sausio 23 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-6
2017 m. sausio 20 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-5 (Atlygintinų paslaugų teikimo sutarties forma)
2017 m. sausio 16 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-29/4
2017 m. sausio 13 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-28/3 (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties forma (1 priedas) (2 priedas)
2017 m. sausio 13 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-27/2
2017 m. sausio 10 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-26/1
2016 m. gruodžio 30 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-25 (Sporto (šakos) federacijų finansavimas)
2016 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-24 (Priedas)
2016 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-23
2016 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-22 (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų sąrašas)
2016 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-21
2016 m. lapkričio 25 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-20
2016 m. lapkričio 3 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-19
2016 m. spalio 28 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-18

2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedas)
Projekto įgyvendinimo priemonių planas (pateikiamas prie Didelio sportinio meistriškumo, Sporto mokslo ir sporto specialistų bei jų tobulinimo ir Sporto visiems sąjūdžio plėtotės sutarčių) (Sutarties 2 priedas)


2018 m. kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos
Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita 
Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

LOGOTIPAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Logotipas (jpg formatu)
Logotipas (cdr formatu)
Logotipo erdves zona (jpg formatu)

Fondo lėšomis remiamų projektų sąrašai:
2017 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas  
2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas 
2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2013 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2012 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgtvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2011 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2010 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas

2017 METAI

Paraiškų 2017 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui registras

2017 m. kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos
Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita 
Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

2017 metų kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir priedų formos
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedas)
Projekto įgyvendinimo priemonių planas (Sutarties 2 priedas)
 


2016 METAI

2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas 
2016 m. Lietuvos sporto šakų federacijų sporto šakų plėtros projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas (patvirtinta 2015-12-28 sprendimu Nr. 1.1) 
2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų sąrašas 

2016 m Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos posėdžių protokolai:
2016-01-06 Nr. KSTP-1; 2016-01-011 Nr. KSTP-2; 2016-01-12 Nr. KSTP-3; 2016-01-18 Nr. KSTP-5; 2016-01-19 Nr. KSTP-6; 2016-01-20 Nr. KSTP-7; 2016-01-26 Nr. KSTP-8; 2016-03-07 Nr. KSTP-9; 2016-03-15 Nr. KSTP-10; 2016-04-05 Nr. KSTP-11.  
2016-05-27 Nr. KSTP-12; 2016-06-03 Nr. KSTP-13; 2016-06-30 Nr. KSTP-14.
2016-09-14 Nr. KSTP-16
2016-10-12 Nr. KSTP-17
2016-10-28 Nr. KSTP-18
2016-11-03 Nr. KSTP-19
2016-11-25 Nr. KSTP-20
2016-12-12 Nr. KSTP-21

2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir priedų formos (pagal finansavimo sritis):
 - Sutartis- Detalioji lėšų naudojimo sąmata (sporto visiems sąjūdžio plėtotė, didelio sportinio meistriškumo plėtotė), - Detalioji lėšų naudojimo sąmata (sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas), - Detalioji lėšų naudojimo sąmata (sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė), - Projekto įgyvendinimo priemonių planas.

2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos (pagal finansavimo sritis):
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (kas mėnesį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“
- Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (kas ketvirtį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“)
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (pildo tik „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)


2015 METAI

2015 m.  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas 
2015 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų registras

2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai:
2015-01-09, 2015-01-15, 2015-01-22, 2015-01-29, 2015-02-03, 2015-02-25 sprendimai
2015-04-21 sprendimas
2015-05-14 sprendimas Nr. 1.1
2015-07-24 sprendimas dėl 2015 m. I pusmečio kūno kultūros rėmimo fondo veiklos ataskaitos
2015-08-11 sprendimas Nr. 1.1.
2015-08-17 protokolas Nr.KSTP-12 
2015-09-21 protokolas Nr. KSTP-13, 2015-10-9 protokolas Nr. KSTP-14 ir 2015-11-10 protokolas Nr. 15
2015-11-23 protokolas Nr. KSTP-16, 2015-11-30 protokolas Nr. KSTP-17, 2015-12-04 protokolas Nr. KSTP-18 ir 2015-12-28 protokolas Nr. KSTP-19
  

2014 METAI 

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos fondo lėšos, sąrašas
2014 m Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų registras 

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai:
2014-01-08 Nr 1
2014-01-29 Nr 2
2014-01-31 Nr 3
2014-02-04 Nr 4
2014-02-13 Nr 5
2014-02-14 Nr 6
2014-02-19 Nr 7
2014-02-29 Nr 8
2014-04-07 Nr 9
2014-05-07 Nr 10
2014-05-28 Nr 11

2014-06-17 Nr 12
2014-07-08 Nr 13
2014-09-25 Nr 14
2014-10-08 Nr 15
2014-11-13 Nr 16

2014-12-09 Nr.17 

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir priedų formos:
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
- Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma pagal finansavimo sritis:  Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“)
Projekto įgyvendinimo priemonių planas.

2014 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitų formos (pagal finansavimo sritis):
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (kas mėnesį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“
- Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (kas ketvirtį) (Forma Nr. 1 „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“Nr. 2 „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“Nr. 3 „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“)
- Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
- Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (pildo tik „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“)
- Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)


2013 METAI 

2013 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai 
2013-01-17 Nr. 1
2013-01-30 Nr. 2
2013-02-06 Nr. 3
2013-02-12 Nr. 4
2013-02-15 Nr. 5
2013-02-21 Nr. 6
2013-09-11 Nr. 7
2013-09-26 Nr. 8 (Priedas, patvirtinta 2014 m. paraiškos forma)
2013-10-28 Nr. 9
2013-11-22 Nr. 10


2012 METAI

2012 metų pirmojo pusmečio Fondo veiklos ataskaita 
Projektų, kurių įgyvendinimui skirtos fondo lėšos 2012 m. pirmame pusmetyje, sąrašas 
2012 m. Fondo veiklos ataskaita

2012 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai 
2012-01-27 Nr. 1
2012-01-31 Nr. 2
2012-02-02 Nr. 3
2012-02-07 Nr. 4
2012-02-13 Nr. 5
2012-03-02 Nr. 6
2012-03-20 Nr. 7
2012-04-05 Nr. 8
2012-04-25 Nr. 9
2012-05-11 Nr. 10
2012-05-24 Nr. 11
2012-06-20 Nr. 12
2012-07-19 Nr. 13
2012-09-25 Nr. 14
2012-10-09 Nr. 15
2012-10-16 Nr. 16
2012-11-21 Nr. 17
2012-12-04 Nr. 18
2012-12-11 Nr. 19
2012-12-18 Nr. 20

 2011 METAI

2011 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sprendimai 
2011-01-06 Nr. 1 
2011-01-20 Nr. 2 
2011-02-02 Nr. 3 
2011-02-07 Nr. 4 
2011-02-09 Nr. 5 
2011-02-15 Nr. 6 
2011-02-19 Nr. 7 
2011-02-25 Nr. 8  
2011-03-21 Nr. 9 
2011-03-25 Nr. 10 
2011-04-15 Nr. 11 
2011-05-05 Nr. 12 
2011-05-10 Nr. 13 
2011-05-11 Nr. 14 
2011-05-23 Nr. 15 
2011-05-27 Nr. 16 
2011-06-22 Nr. 17 
2011-07-05 Nr. 18 
2011-07-13 Nr. 19 
2011-08-22 Nr. 20 
2011-09-27 Nr. 21 
2011-11-04 Nr. 22 
2011-11-21 Nr. 23 
2011-12-09 Nr. 24 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-04