Lietuvos kūno kultūros ženklas

Kasmet, prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kiekvienas mokinys gali pasitikrinti savo fizinį parengtumą ir su sportu susijusias žinias laikydamas Lietuvos kūno kultūros ženklo programos testus. Lietuvos kūno kultūros ženklo programą sudaro trys dalys: „Augti ir stiprėti“ (8–11 m.), „Kasdien judėti“ (12–13 m.) ir „Vis tobulėti“ (14–18 m.).

 Kiekvienos šių dalių aprašymai ir reikalingi dokumentai pateikiami šiame skyrelyje (apačioje). Dėl dalyvavimo programoje prašome kreiptis į mokyklos kūno kultūros mokytoją.

- Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 14–18 m. jaunimui „Vis tobulėti“

- Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 12–13 metų amžiaus vaikams „Kasdien judėti“

- Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 8–11 m. vaikams „Augti ir stiprėti“

Ištvermės testo garso įrašas
 

Dėmesio! Mokyklos pateikia originalius protokolus atitinkamam savivaldybės padaliniui: rudenį – iki lapkričio 1 d.
                 pavasarį – iki birželio 20 d.

 Savivaldybės padalinys teikia protokolus (kartu su lydraščiu) Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LRV, 
 Kūno  kultūros strategijos skyriui. 

 Lydraščio, teikiamo Kūno kultūros ir sporto departamentui, pavyzdys
 

Lietuvos kūno kultūros ženklininkų skaičius 1996–2017 metais (818 m.)

KAS MĖGSTA SPORTĄ, TAS AUGA SVEIKAS, 
KAS GAUNA ŽENKLĄ - TAS ŠAUNUS VAIKAS
(šūkio autorius – Ignas Tigrūdis)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-07