Kategorijų treneriams suteikimas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-02-08 įsakymas Nr. 103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-139 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios” (aktuali redakcija įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d.) 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo” (aktuali redakcija įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d.) 
(vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti turi būti numatyta 15 minučių, kurios įskaitomos į trenerio darbo laiką)

 


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TRENERIAMS SUTEIKTŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ REGISTRAS

SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS TRENERIAMS
2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V- 494
2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-486
2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-485
2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-484
2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-465
2015 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-422
2015 m. birželio 3 d. įsakymai Nr. 330 ir Nr. 331 bei 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 364
2015 m. gegužės 19 d. įsakymas V-298
2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-184
2015 m. kovo 12 d. įsakymas V-138
2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-137
2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-109
2015 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-78
2014 m. suteiktos trenerių kvalifikacinės kategorijos
2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-541
2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-524
2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-471
2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-401
2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-345
2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-245
2013 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-61
2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-570
2012 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-506
2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-429
2012 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-230
2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-100
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-417
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-287
2011 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-248
2011 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-179
2011 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-83
2010 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V-372
2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-330
2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr.V-278
2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-226
2010 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-186
2010 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-146
2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-33
2009 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr.V-568
2009 m. spalio 23 d. įsakymas Nr.V-515
2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr.V-485
2009 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr.V-464
2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.V-369
2009 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr.V-304
2009 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr.V-266
2009 m. kovo 19 d. įsakymas Nr.V-218
2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.V-51
 

2010 m. spalio 20 d. raštas Nr. S-112 „Dėl Jaunimo olimpinių žaidynių“
2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 94 pakeitimo“ 
2003 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 439 „Dėl Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatų papildymo“ 
2000 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 187 „Dėl trenerių-sporto mokytojų kvalifikacinių kategorijų“ 
2000 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 134 „Lietuvos sportininkų kvalifikacinės kategorijos (2000-2004 m.)“ 
1995 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 94 „Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatai“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-11