Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) už korupcijos rizikos valdymo vertinimą astakingas Vidaus audito skyrius.

2017 m. pagal Departamento Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą patvirtintą generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-95 numatoma atlikti Departamento Sporto srities 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo vertinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-11