Informacijos apie asmenį surinkimas

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas)

-

Generalinis direktorius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2.

Departamentas

-

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Departamento generalinis direktorius

3.

Departamentas

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

4.

Departamentas

Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

5.

Departamentas

Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Departamento generalinis direktorius

6.

Departamentas

Teisės ir veiklos organziavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

7.

Departamentas

Vidaus audito skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

8.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

9.

Lietuvos sporto muziejus

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

10.

Lietuvos sporto medicinos centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

11.

Sportininkų rengimo centras Druskininkuose

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

12.

VšĮ „Lietuvos antidopingo agentūra“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas (Departamento generalinio direktoriaus sprendimas)

13.

VšĮ „Sportas ir poilsis“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas (Departamento generalinio direktoriaus sprendimas)

14.

VšĮ „Nacionalinis žiedas“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas

15.

VšĮ „Lietuvos žiemos sporto centras“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas

16.

UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“

 

Likvidatorius

 

Grįžti atgal

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-29