Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

 

Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas)  už korupcijos rizikos valdymo vertinimą astakingas Vidaus audito skyrius.

2017 m. pagal Departamento Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą patvirtintą generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-95 numatoma atlikti Departamento Sporto srities 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo vertinimą.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas)

-

Generalinis direktorius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2.

Departamentas

-

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Departamento generalinis direktorius

3.

Departamentas

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

4.

Departamentas

Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

5.

Departamentas

Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Departamento generalinis direktorius

6.

Departamentas

Teisės ir veiklos organziavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

7.

Departamentas

Vidaus audito skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

8.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

9.

Lietuvos sporto muziejus

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

10.

Lietuvos sporto medicinos centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

11.

Sportininkų rengimo centras Druskininkuose

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

12.

VšĮ „Lietuvos antidopingo agentūra“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas (Departamento generalinio direktoriaus sprendimas)

13.

VšĮ „Sportas ir poilsis“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas (Departamento generalinio direktoriaus sprendimas)

14.

VšĮ „Nacionalinis žiedas“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas

15.

VšĮ „Lietuvos žiemos sporto centras“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas

16.

UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“

 

Likvidatorius

 

Grįžti atgal

Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) už korupcijos rizikos valdymo vertinimą astakingas Vidaus audito skyrius.

2017 m. pagal Departamento Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą patvirtintą generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-95 numatoma atlikti Departamento Sporto srities 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo vertinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-11