Pareigų aprašymas Spausdinti

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: