Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuo specialius reikalavimus: