Pareigų aprašymas Spausdinti

PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi: