DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų pratęsimas 1
  • 1.

   Ką daryti, kad kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas būtų pratęstas?

   Likus  ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki išduoto leidimo galiojimo termino pabaigos, asmuo gali kreiptis į departamentą  dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo.

   Leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu asmuo leidimo galiojimo laikotarpiu iki kreipimosi dėl pratęsimo dienos tobulino savo kvalifikaciją Kūno kultūros ir sporto  specialistų  kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto departamento generalinio direktoriaus  2012  m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-618, nustatyta tvarka, t.y. per leidimo galiojimo laiką tobulinę kvalifikaciją (96 ak. val.):
   1) dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (96 ak. val.) arba
   2) rengė mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose (publikacija = 12 ak. val.) arba
   3) parengė metodinę priemonę (metodinė priemonė = 12 ak. val.).

   Asmuo per nustatytą laikotarpį turi dalyvauti ne mažiau 3 dalykų temų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

   Dėl mokymų datų ir kainų reikia kreiptis į mokymus organizuojančias įstaigas.

    

   Baigus mokymus asmuo turi pateikti departamentui šių dokumentų kopijas:

   Nustatytos formos prašymą (http://kksd.lt/index.php?1190396205) ;
   asmens tapatybę  patvirtinančių dokumentų kopiją;
   kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
   leidimą, kurio galiojimo terminas baigiasi.

    

   Departamentas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą pratęsia nemokamai.

   Atnaujinta: 2017 08 27