Departamento apdovanojimai

Dėmesio.
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naują Kūno kultūros ir sporto įstatymą Nr. I-1151, Kūno kultūros ir sporto apdovanojimai  - neteko aktualijos. Pilnai integravus sportą į švietimo, mokslo ir sporto ministeriją – bus priimta nauja apdovanojimų tvarka.

---------------------------------------------

Tikslas – pagerbti ir paskatinti sportininkus, trenerius, kūno kultūros ir sporto specialistus, organizatorius, rėmėjus, Lietuvos Respublikos vadovus ir užsienio svečius, prisidėjusius prie kūno kultūros ir sporto plėtros Lietuvoje.

Kūno kultūros ir sporto departamento apdovanojimų nuostatai
Kūno kultūros ir sporto departmaento apdovanojimų nuostatų pakeitimo
2009-10-05 įsakymas Nr. V-495 Dėl nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojų vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

DEPARTAMENTO APDOVANOJIMAI:

 1. Sporto garbės žvaigždė  gali būti teikiama olimpinių ir neolimpinių sporto šakų sportininkams, jų treneriams, neįgaliesiems sportininkams ir jų treneriams už ypač aukštus sportinius pasiekimus, visą sportinę karjerą, kilnų, garbingą sportinį elgesį, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje;  sporto organizatoriams, sporto žurnalistams, kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims už viso gyvenimo nuopelnus ir Lietuvos vardo garsinimą kūno kultūros ir sporto srityje.

 2. I laipsnio ordinas su grandine „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ – gali būti teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims, valstybės vadovams už ypatingus nuopelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos sporto sistemą ir/ar asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; baigusiems sportininko karjerą daugkartiniams olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos čempionams ir/ar prizininkams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; daugkartinių olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos čempionų ir/ar prizininkų treneriams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; sporto mokslininkams, aktyviai dirbantiems sporto mokslo srityje 35 ir daugiau metų asmeninių jubiliejų proga.

 3. II laipsnio ordinas „Už nuopelnus Lietuvos sportui“  gali būti kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims už ypatingą asmeninį indėlį į kūno kultūros ir sporto plėtotę, sporto vadybą ir kitas su kūno kultūra ir sportu susijusias sritis Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų proga; baigusiems sportininko karjerą olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos čempionams ir/ar prizininkams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos čempionų ir/ar prizininkų treneriams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; sporto mokslininkams, aktyviai dirbantiems sporto mokslo srityje 30 ir daugiau metų asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga.

 4. Sporto garbės komandoro ženklas „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ gali būti teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims už labai didelį indėlį, plėtojant kūno kultūrą ir sportą, sporto vadybą ir kitas su kūno kultūra ir sportu susijusias sritis Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; olimpinių žaidynių čempionams ir/ar prizininkams, jų treneriams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; olimpinių sporto šakų Europos, pasaulio čempionams ir/ar prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; daugkartiniams neolimpinių sporto šakų Europos, pasaulio čempionams ir/ar prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; daugkartiniams parolimpinių, kurčiųjų žaidynių čempionams ir/ar prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; sporto mokslininkams, aktyviai dirbantiems sporto mokslo srityje 25 ir daugiau metų asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga.

 5. Sporto garbės kryžiuskūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims už reikšmingą indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą, sporto vadybą ir kitas su kūno kultūra ir sportu susijusias sritis Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių proga; olimpinių žaidynių čempionams, prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių proga; olimpinių sporto šakų Europos, pasaulio čempionams, prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių proga; olimpinių sporto šakų Europos, pasaulio čempionatų, olimpinių žaidynių rekordininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių proga; neolimpinių sporto šakų Europos, pasaulio čempionams ir/ar prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių proga; parolimpinių, kurčiųjų žaidynių čempionams, prizininkams, baigusiems sportininko karjerą, jų treneriams ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių proga; sporto mokslininkams, aktyviai dirbantiems sporto mokslo srityje 20 ir daugiau metų asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga.

 6. Aukso, sidabro, bronzos medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui“ – gali būti teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims už kūno kultūros ir atskirų sporto šakų plėtrą Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga; didelio meistriškumo sportininkams, jų treneriams už kūno kultūros ir atskirų sporto šakų plėtotę Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų, sukakčių (50 ir daugiau metų) proga.

 7. Medalis „Už sporto laimėjimus“ – teikiamas sportininkams, užėmusiems prizines vietas olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, jų treneriams.

 8. Atminimo medalis – gali būti teikiamas sportininkams, jų treneriams, kūno kultūros mokytojams, dėstytojams, sporto žurnalistams, sporto vadybininkams, visuomenininkams, rėmėjams ir kitiems asmenims, ženkliai prisidėjusiems prie kūno kultūros ir sporto plėtojimo Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų ir sukakčių (40 ir daugiau metų) proga.

 9. Padėkos medalis „Gratitudo“ – gali būti teikiamas buvusiems sportininkams, treneriams, kūno kultūros darbuotojams ir kitiems asmenims už ilgametį darbą kūno kultūros ir sporto srityje, asmeninį indėlį į kūno kultūros ir sporto plėtotę ir/ar asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga.

 10. Apdovanojimas „Laudatio“ – gali būti teikiamas didelio meistriškumo sportininkams, treneriams, kūno kultūros ir sporto darbuotojams, kitiems asmenims, reikšmingai prisidėjusiems prie kūno kultūros ir sporto plėtojimo Lietuvoje ir Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje ir/ar asmeninių jubiliejų ir sukakčių proga.

 11. Padėka – apdovanojami sportininkai, užėmę prizines vietas pasaulio, Europos jaunimo, jaunių čempionatuose, Universiadose, pasaulio kariškių žaidynėse, jų treneriai; sporto veteranai, užėmę prizines vietas pasaulio, Europos sporto veteranų čempionatuose; sporto mokslo, sporto medicinos darbuotojai, vadybininkai, prisidėję rengiant didelio meistriškumo sportininkus ir/ar prie kūno kultūros ir sporto plėtojimo Lietuvoje; kūno kultūros mokytojai, vadybininkai, sporto žurnalistai, visuomenininkai, rėmėjai, ugdymo įstaigos, nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, prisidėję prie kūno kultūros ir sporto plėtojimo Lietuvoje.

KITI PROGINIAI DEPARTAMENTO APDOVANOJIMAI:

 1. Lietuvos sporto apdovanojimų prizas  teikiamas geriausiems metų sportininkams ir geriausiai metų sporto komandai.
 2. Vienetiniai proginiai apdovanojimai – plaketė, dekoratyvinė lėkštė, nikė 3D stikle, skulptūra, meno kūrinys ir kt., gali būti teikiami kūno kultūros ir sporto darbuotojams, sportininkams, treneriams, sporto ir kitoms organizacijoms už kūno kultūros ir sporto plėtotę ir/ar jubiliejų, sukakčių proga.
 3. Taurė ir kiti serijinės gamybos prizai – gali būti apdovanojami Departamento arba Departamento su kitomis organizacijomis vykdomų konkursų nugalėtojai, taip pat renginių, programų ir projektų aktyviausi vykdytojai.

SPECIALŪS APDOVANOJIMAI:

 1. Lietuvos nusipelniusio trenerio ženklas.
 2. Lietuvos nusipelniusio sportininko ženklas.
 3. Lietuvos nusipelniusio sporto darbuotojo ženklas.

 

Dėmesio!  
1. Raštas dėl apdovanojimo su išsamiu kandidato veiklos ir nuopelnų aprašymu teikiamas Departamento generalinio direktoriaus vardu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki apdovanojimo dienos (už teikime nurodytos informacijos tikrumą atsako teikimą pateikusi organziacija).
2. Siūlymus gali teikti Lietuvos sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, savivaldybių kūno kultūros ir sporto padaliniai, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat viešosios įstaigos, Departamento skyriai.
3. Apdovanojimą iškilmingoje aplinkoje įteikia Departamento generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

Dėl papildomos informacijos apdovanojimų klausimais teirautis
darbo dienomis tel. 8 694 35 251 arba el. paštu [email protected]

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Galnaitytė

 

 

Sporto garbės žvaigždė 

 

  I laipsnio ordinas su grandine

 

 II laipsnio ordinas

 

 Sporto garbės kryžius

  

 

 Aukso, sidabro, bronzos medalis

 

  Medalis „Už sporto laimėjimus“

 

 

Atminimo medalis

 

Padėkos medalis „Gratitudo“

 

 

Padėka

 

 Sporto garbės komandoro ženklas

 

 

 

 

Lietuvos sporto apdovanojimų prizas 

 

 

 

 Dekoratyvinė lėkštė

   

 

 Reprezentacinis prizas

    

 

 

 

Lietuvos nusipelniusio sportininko ženklas

 

Lietuvos nusipelniusio sporto darbuotojo ženklas

 

 Lietuvos nusipelniusio trenerio ženklas

 

 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2018 m. apdovanotų asmenų sąrašas (Duomenys iki 2018-05-30)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-04