Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (patvirtinta 2015-03-05 įsakymu Nr. V–130) 


Nuotraukų konkursas „Sportuojanti Lietuva“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 Sporto metų proga, skėlbė nuotraukų konkursą „Sportuojanti Lietuva“. Daugiau informacijos apie įvykusį konkursą rasite paspaudę čia.
 


KONCESIJA „DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, UGDYMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO KOMPLEKSAS“

Informuojame konkurso „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“, paskelbto 2016 m. rugsėjo 7 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 69, dalyvius, kad nukeliamas konkurso paraiškų pateikimo terminas. Paraiškas prašome pateikti iki 2017 m. kovo 1 d. 13 val. Konkurso dalyviai privalo pateikti paraiškas tik CVP IS priemonėmis.

Koncesijos konkurso dokumentai
Sąlygos
Sąlygų 2 priedas, Specifikacijos;
Sąlygų 16 priedo 1 priedelis, 1 RFVM formos;
 Sąlygų 16 priedas, Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui;
 Sutartis;
 Sutarties 4 priedas, Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka;
 Sutarties 4 priedo 1 priedelis, Metinio atlyginimo mokėjimo grafikas;
 Sutarties 4 priedo 2 priedelis, Rekomendacijos PVM sąskaitai faktūrai;
 Sutarties 4 priedo 3 priedelis, Išskaitų mechanizmas;
 Sutarties, 9 priedas, Tiesioginis susitarimas;
 Žemės sklypo, kadastro Nr. 0101 0020 211, nekilnojamojo turto registro išrašas;
 Žemės sklypo, kadastro Nr. 0101 0020 212, nekilnojamojo turto registro išrašas;
 Konkurso suteikti koncesiją sąlygų pakeitimai.
---------------------------
Multifunction Centre 
Unofficial English version of the tender document

 Conditions
 Annex 2 to the Conditions
 Appendix 1 to Annex 16 to the Conditions
 Annex 16 to the Conditions
 Contract
 Annex 4 to the Contract
 Appendix 1 to Annex 4 to the Contract
 Appendix 2 to Annex 4 to the Contract
 Appendix 3 to Annex 4 to the Contract
 Annex 9 to the Contract
 Summary in English
 Amendments of the Conditions.


VIEŠIEJI NEREIKALINGO TURTO AUKCIONAI

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2017 m. gegužės 11 d. Vilnius
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. lapkričio 19 d. Vilnius
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. rugpjūčio 22 d. Prienai
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. liepos 16 d. Kaunas
Pakartotinas viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. birželio 18 d. Prienai
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. birželio 11 d. Prienai
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. balandžio 02 d. Pociūnai 
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. balandžio 02 d. Prienai 
Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2013 m. lapkričio 18 d. Utena


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI IR SUVESTINĖS (Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

- 2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- 2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- 2017 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- Mažosios vertės pirkimai vykdyti iki 2016 m. gruodžio 31 d.
- 2015 m. viešųjų pirkimų ataskaita
- Mažos vertės pirkimai vykdyti iki 2015 m. gruodžio 1 d. 
- 2016 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- 2015 m. planjuojamų vykdyti viešųjų pirkimo plano papildymas 
- 2015 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- 2014 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- 2013 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas
- 2012 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė
- 2011 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė
- 2010 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-08