Finansinių ataskaitų rinkiniai

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2018 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. devynių mėnesiu finansinių ataskaitų rinkinys
Sportininių rengimo centro Druskininkuose 2018 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2018 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2017 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2017 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 
2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 
2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
2016 m. Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2016 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 
2016 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 
2016 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 
2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2015 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 
2015 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2015 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 
2015 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 
2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys  
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
Lietuvos sporto muziejaus 2014 m. finansinikų ataskaitų rinkinys 
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
2014 m. devynių mėnesių finaninių ataskaitų rinkinys 
2014 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 
Lietuvos sporto muziejaus 2014 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2014 m. devynių mėnesių finaninių ataskaitų rinkinys 
2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 
2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 
Lietuvos sporto muziejaus 2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 

2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys
2013 m. devynių mėnesių finansinės būklės ataskaita 
2013 m. devynių mėnesių veiklos rezultatų ataskaita 
2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 
- 1 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 
- 2 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-15