Darbo užmokestis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis* eurais, neatskaičius mokesčių

Eil.
Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius  2017 m. gruodžio 31 d.

2017 m.
vidutinis nustatytasis
darbo užmokestis eurais

2017 m. 

Darbuotojų
skaičius 2018 m. gruodžio 31 d.

2018 m. 2 ketv.
vidutinis nustatytasis
darbo užmokestis eurais

Darbuotojų
skaičius  

Vienkartinės
piniginės

išmokos
už eurais 

Valstybės pareigūnas

1

Generalinis direktorius

1

2290,02

 

 

1

2438,05

Valstybės tarnautojai

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

1

2283,23

 

 

1

2318,22

2

Skyriaus vedėjas

5

1684,1

 

 

4

1722,4

3

Patarėjas

9

1682,65

 

 

10

1688,54

4

Vyriausiasis specialistas

3

1096,2

 

 

 1

1243,78

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

1

Vyriausiasis specialistas

5

1188,82

 

 

8

1182,56

2

Vyresnysis specialistas

1

1149,31

 

 

0

0

* Valstybės pareigūno vidutinis  mėnesio nustatytasis  (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir vienkartinė priemoka) neatskaičius mokesčių.
* Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priemokos bei vienkartinės išmokos) neatskaičius mokesčių.
* Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei vienkartinės išmokos) neatskaičius mokesčių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-06