Pareigų aprašymas Spausdinti

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS MENTORIUS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: