Pareigų aprašymas Spausdinti

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: