Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: