Pareigų aprašymas Spausdinti

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS PATARĖJAS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: